Feestelijke Gezinsdag aan Zee was een succes!

26 July 2021

In totaal kwamen 84 ouders, kinderen, tieners en vrijwilligers op zaterdag 24 juli samen in de strandkerk in Cadzand-Bad. Een bijzondere dag met als ingrediënten een getuigenis van een jong echtpaar, deelgroepen, het bouwen van de Ark van Noah en een gezellige barbecue.

Wonder

Het thema was 'Welkom Thuis'. Dat gaat over het eigen gezin waar je thuiskomt, maar ook over thuiskomen bij de Heer en thuiskomen in de Kerk. Een echtpaar dat vaker naar de gezinsdagen komt deelde hun ontroerende getuigenis hierover. Ze leerden elkaar kennen toen ze 16 en 20 jaar waren bij de Hema waar ze een bijbaantje hadden. Hun 'thuis' was niet echt een veilige haven en al snel deelden ze het leven samen en werd zij zwanger. Volgens meerdere artsen was hun kindje er niet goed aan toe, hij moest direct na de bevalling geopereerd worden en de vraag was of hij het zou redden. Ze baden en smeekten tot God in hun machteloosheid en eenzaamheid, zo jong als ze waren. Hij kwam hen te hulp: bij de geboorte werd hun zoontje gelijk naar de operatiekamer gebracht. Maar na een uurtje kwam een verpleegkundige terug met het kind: er viel niets te opereren, hij was kerngezond.

Wie is God voor jou?

Dat was hun keerpunt: vanaf nu besloten ze op zoek te gaan naar Jezus in gebed en in de Kerk. Ze lieten hun zoontje dopen, trouwden en kregen nog vier kinderen waar ze de vreugde van het geloof tot op de dag van vandaag mee delen. Een verhaal dat hielp om samen eerlijk te delen in de deelgroepen over de vraag: 'Wie is God voor jou?' Het beste antwoord was een eerlijk antwoord en iedereen wás eerlijk. De een vertelde dat ze veel bidt en Jezus ervaart als een vertrouwenspersoon. Een ander gelooft wel in iets, maar komt vooral mee voor de wederhelft.

Tijdens de dag kon je ook letterlijk even thuiskomen bij de Heer: het Allerheiligste was uitgesteld in een afgezonderd deel van de strandkerk.

Allemaal in de ark

In de middag gingen de gezinnen opdrachten doen over Noah en de ark op het strand. Uiteindelijk pasten alle gezinnen gelukkig allemaal in de ark van zand op het strand! Bij terugkomst in de strandkerk stond een verrassing te wachten: de ijscoboer stond voor de deur. Dat was aangenaam bijkomen van de activiteiten op het strand. De dag werd afgesloten met een gezinszegen en een gezellig barbecue. Een enkeling was zo enthousiast en zei: "Ik schrijf me vast in voor de gezinsdag van volgend jaar!"

Deze dag was georganiseerd door de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum.