Ondersteuning Rooms-Katholiek Primair Onderwijs

'De Rooms-Katholieke school is als een pelgrim onderweg, met zijn richtingaanwijzers vrijheid, verwondering en dialoog.' (P. Raes)

De vorming en ontwikkeling van het kind staat centraal binnen het ondersteuningsaanbod voor het Rooms-Katholiek Primair Onderwijs. Het Sint Franciscuscentrum komt de leerkrachten en schoolleiders tegemoet in hun missie om als school een katholieke identiteit uit te kunnen dragen richting de kinderen, ouders en de maatschappij. Het Sint Franciscuscentrum wil binnen het project Katholiek Primair Onderwijs de verbinding aangaan met scholen en de betrokken parochies. We stimuleren de dialoog met elkaar waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal wordt gesteld. Het kind dat leert door ervaring en het voorleven, een eigen identiteit ontwikkelt en zich bewust wordt van waarden en normen, vrijheid en verantwoordelijkheden. 

De ondersteuning kan ingezet worden op diverse vlakken en aandachtspunten, zoals: 

- verdieping en nascholing voor leerkrachten;

- aanbod van projecten en themalessen;

- organiseren van studiedagen en workshops rondom visievorming en het uitdragen van de katholieke identiteit;

- contacten leggen tussen parochie en school en school en parochie;

- adviseren over lesmethodes en materiaal t.b.v. de katholieke vorming en burgerschapsthema's.

Zowel de scholen als parochies kunnen op maat worden ondersteund. Er zal sprake zijn van een persoonlijke benadering, passende bij de school, de parochie en de directe omgeving. 

Heeft u nog vragen, of wilt u in een gesprek nagaan wat het Sint Franciscuscentrum voor u kan betekenen, neemt u contact op met projectmedewerker Rosalina Boer-Wirken

onderwijs

Projectmedewerker RK Primair Onderwijs

'Graag wil ik mij aan u voorstellen: mijn naam is Rosalina Boer-Wirken, getrouwd en moeder van 2 jongens. Sinds sept. 2019 ben ik werkzaam als... Lees verder

Onderwijs en parochie: waar vinden wij elkaar?

Op woensdagmiddag 30 oktober jl. heeft het bisdom Breda een bijeenkomst georganiseerd voor de parochiale beroepskrachten en kernvrijwilligers rondom het thema ‘Onderwijs en Parochie’. De... Lees verder

Inspiratiemiddag Katholiek Onderwijs

Op 25 september 2019 organiseert Stan van Ommen, bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs van Bisdom Breda in samenwerking met de Bisschoppelijke Vastenactie en het Sint Franciscuscentrum, het... Lees verder