Communicanten Parochie Prinsenbeek op bezoek in het asielzoekerscentrum

Op 8 juni heeft de parochie Prinsenbeek in samenwerking met het project 'Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie' een activiteit georganiseerd. Een grote groep kinderen, die dit jaar de eerste Heilige Communie hebben gedaan, heeft een bezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum Breda. Tijdens dit bezoek hebben ze samen met de kinderen in het AZC muziek gemaakt.

Het thema van dit jaar was 'Geef mij je hand'. Centraal hierin komt naar voren dat men met elkaar mag delen, zoals in de eerste heilige communie Jezus zichzelf deelt aan ons als het Lichaam van Christus. De communicanten gaven dit praktisch vorm door geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar wilden de kinderen het geld besteden aan de vluchtelingen. In samenwerking met het project 'de nieuwe diaconie in de nieuwe parochie' van het Sint Franciscuscentrum is besloten om de muzzbuzz in te huren. Deze muziekbus rijdt rond op veel plekken om op locatie met verschillende mensen muziek te maken.

Om 15.00 uur begon de activiteit, die door Jan van Rijckevorsel van de muzzbuzz werd geleid. Hij, geholpen door jongeren van Idris, nam de kinderen van het AZC en de communicanten mee in muziek en ritme.

In het begin van de activiteit waren de kinderen nog terughoudend. Maar al snel hadden alle kinderen een muziekinstrument te pakken en werden verschillende ritmes gespeeld, werden populaire popliederen gezongen en werd er gedanst.

Na afloop van de middag werd er vanuit veel kinderen gevraagd wanneer we weer terug zouden komen. Waarop de ouders en begeleiders het idee op hebben gevat deze activiteit in ieder geval elk jaar te herhalen.