De Missionaire Parochie

Bijeenkomsten

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vorming, toerusting, bezinning en training voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers, gelovigen en geïnteresseerden in Bisdom Breda. Het aanbod van dit jaar staat in het teken van parochievernieuwing.

De in het Nederlands verschenen boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’ bieden genoeg aanknopingspunten voor parochies om mee aan de slag te gaan. Vernieuwing is niet iets dat van vandaag op morgen gebeurt, maar is een proces van vallen en opstaan, van groei en lange adem. Gelovige verdieping gepaard met praktische handreikingen kunnen helpen een cultuurverandering in de parochies op gang te brengen.

Graag ondersteunen wij u daarbij met ons programma en hopen dat velen het weten te vinden en te waarderen. Het is een hartelijke uitnodiging.

Aankondiging landelijke conferentie met father Mallon
Graag kondigen wij aan de landelijke conferentie 'De missionaire parochie. Als God renoveert'. Deze wordt gehouden op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Father Mallon, auteur van het boek 'Devine Renovation' komt spreken om u te inspireren en te ondersteunen bij het proces van vernieuwing in uw parochie naar een missionaire parochie. Ook hiervoor nodigen wij u van een harte uit. 

Publiekslezing 'Als God renoveert' door Leo Fijen

In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' die gehouden wordt op 24 en 25 maart 2020, heeft het Sint Franciscuscentrum... Lees verder

Expertiseavond parochievernieuwing voor bestuurders en kernvrijwilligers in parochies

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, werkt aan parochievernieuwing. Als richtsnoeren worden aangehouden de boeken ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran... Lees verder

Workshop Authentiek Leiderschap in de parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, werkt aan parochievernieuwing in de lijn van de boeken ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran en... Lees verder

Leesgroep 'Als God renoveert'

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert een leesgroep van 4 bijeenkomsten vanaf 18 september 2019 rond het boek ‘Als God renoveert’ van... Lees verder

Vergelijkbare artikelen