De Missionaire Parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vorming, toerusting, bezinning en training voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers, gelovigen en geïnteresseerden in Bisdom Breda. Het aanbod van dit jaar staat in het teken van parochievernieuwing.

De in het Nederlands verschenen boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’ bieden genoeg aanknopingspunten voor parochies om mee aan de slag te gaan. Vernieuwing is niet iets dat van vandaag op morgen gebeurt, maar is een proces van vallen en opstaan, van groei en lange adem. Gelovige verdieping gepaard met praktische handreikingen kunnen helpen een cultuurverandering in de parochies op gang te brengen.

Graag ondersteunen wij u daarbij met ons programma en hopen dat velen het weten te vinden en te waarderen. Het is een hartelijke uitnodiging.

De landelijke conferentie met father Mallon 'De missionaire Parochie - Als god renoveert' van 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch is in verband met de coronapandemie afgelast. In maart 2021 is besloten dat deze conferentie zal worden hernomen op 24 en 25 maart 2022 in Breepark te Breda. In aanloop daarnaartoe zal er een digitaal kick-off evenement plaatsvinden op 28 en 29 okotber 2021.
Father Mallon, auteur van het boek 'Divine Renovation' komt tijdens de conferentie spreken om u te inspireren en te ondersteunen bij het proces van vernieuwing in uw parochie naar een missionaire parochie. Ook tijdens de kick-off zal hij een digitale bijdrage leveren. Hiervoor kunt u zich nog inschrijven via hierboven aangegegeven links. Hartelijke welkom!

Sint Franciscusdag 2021: Musical en de Missionaire Kerk; "Spector"

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert op zaterdag 16 oktober 2021 de jaarlijkse Sint Franciscusdag. Het thema van de dag luidt: Musical... Lees verder
Young Professionals

Nieuwsbrief voor Young Professionals over de missionaire parochie

Juist jonge mensen zijn hard nodig om de missionaire parochies op te bouwen. Levendige, jonge, missionaire parochies zijn aantrekkelijk voor jong en oud. Om Young... Lees verder

Boeiend webinar op 26 mei 2021 'Gebed verandert niet God maar verandert ons'

Het is God die renoveert Binnen de missionaire Kerk leeft de ervaring dat de vernieuwing van de Kerk niet van de mens afhangt maar van... Lees verder

Uitdagingen van de Wereldkerk

Update 30 juni 2021: In Breda pakken we de cursus op vanaf 29 september. Voor de data zie de kalender hiernaast. Update 12 januari 2021;... Lees verder

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Update 12 juli 2021: De nieuwe datum is bekend het is 9 oktober 2021. Van harte uitgenodigd om u aan te melden. Update januari 2021:... Lees verder

Interactieve boekbespreking 'Als God renoveert' van James Mallon in Terneuzen

Update 8 juli 2021: We gaan het weer proberen en hernemen de cursus op 8 september 2021. Voor de overige 3 data zie de kalender... Lees verder

Vergelijkbare artikelen