De Missionaire Parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vorming, toerusting, bezinning en training voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers, gelovigen en geïnteresseerden in Bisdom Breda. Het aanbod van dit jaar staat in het teken van parochievernieuwing.

De in het Nederlands verschenen boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’ bieden genoeg aanknopingspunten voor parochies om mee aan de slag te gaan. Vernieuwing is niet iets dat van vandaag op morgen gebeurt, maar is een proces van vallen en opstaan, van groei en lange adem. Gelovige verdieping gepaard met praktische handreikingen kunnen helpen een cultuurverandering in de parochies op gang te brengen.

Graag ondersteunen wij u daarbij met ons programma en hopen dat velen het weten te vinden en te waarderen. Het is een hartelijke uitnodiging.

De landelijke conferentie met father Mallon 'De missionaire Parochie - Als god renoveert' op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch IS AFGELAST, in ieder geval tot het najaar 2021.
Graag kondigen wij aan dat landelijke conferentie 'De missionaire parochie. Als God renoveert' in Oudenbosch. Deze conferentie is opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot het najaar van 2021. Father Mallon, auteur van het boek 'Divine Renovation' komt spreken om u te inspireren en te ondersteunen bij het proces van vernieuwing in uw parochie naar een missionaire parochie. Ook hiervoor nodigen wij u van harte uit. 

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en Pinksteren 2021 een reeks geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen der... Lees verder

Webinar: Wat kan wel in coronatijd?

Op dinsdag 9 maart 2021 organiseert het Sint Franciscuscentrum een webinar onder de titel “Wat kan wel in coronatijd?: Eenvoudige missionaire ideeën voor in de... Lees verder

Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie

Maak kennis met Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie Op maandag 15 maart 2021 presenteert het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda, in samenwerking... Lees verder

Avonden online in het kader van het Sint Jozefjaar

Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45... Lees verder

Kansen voor gezinscatechese in de missionaire parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert een webinar met als thema ‘Kansen voor gezinscatechese in de missionaire parochie’. Het webinar vindt... Lees verder

Starten met Alpha in 2021

Het Sint Franciscuscentrum wil parochies helpen om Alpha goed te kunnen starten. Wat is Alpha? Alpha is een inleiding in het Christelijk geloof waarvoor u... Lees verder

Geloof in Kunst in Terneuzen

Update 12 januari 2021: Vanwege de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 i.v.m. de corona-epidemie is de bijeenkomst op 30 januari 2021 zeker... Lees verder

Livestreamen in de parochie: twee vervolgavonden

UPDATE: Vervolg op cursusavonden Livestreamen in de parochie In navolging van twee online cursusavonden over livestreamen in de parochie, houdt het Sint Franciscuscentrum twee vervolgavonden... Lees verder

Ken U zelf - ontdek uw talenten

Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt parochies die werk maken van de missionaire parochie. Voor hen organiseert het op 4 november en op 9 december 2020 twee... Lees verder

Sint Franciscusdag 2020: Musical en de Missionaire Kerk; 'Joris en de draak'

Door de aangescherpte coronamaatregelen van 29 september 2020 is de dag geannuleerd. De dag zal worden hernomen zodra weer mogelijk. Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum... Lees verder

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online

Heiligen spelen een belangrijke rol bij het verbreiden van het geloof. Zij doen dit door woord en daad. In het Bisdom Breda werken we aan... Lees verder

Online Alphacursus voor parochies in Bisdom Breda

Het Sint Franciscuscentrum helpt parochies bij het op weg gaan naar een missionaire parochie. Daarom organiseert het in nauwe samenwerking met Alpha Nederland een volledige... Lees verder

Alpha Experience – Online; ervaar Alpha

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert in samenwerking met Alpha Nederland op 27 augustus een Alpha Experienceavond – Online Alpha als... Lees verder

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Update januari 2021: In verband met de verlengde lockdown t/m 9 februari 2021 i.v.m. de corona-epidemie wordt de dag op 23 januari afgelast. Zodra er... Lees verder

Interactieve boekbespreking 'Als God renoveert' van James Mallon in Terneuzen

Update 12 januari 2021 : Vanwege de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 i.v.m. de corona-epidemie zijn de bijeenkomsten per 12 januari 2021... Lees verder

Uitdagingen van de Wereldkerk

Update 12 januari 2021; Door de verlengde lockdown, vanwege de Corona-epidemie, tot en met 9 februari 2021 is de gehele cursus voorlopig opgeschort. In het... Lees verder

Vergelijkbare artikelen