De Missionaire Parochie

Bijeenkomsten

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vorming, toerusting, bezinning en training voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers, gelovigen en geïnteresseerden in Bisdom Breda. Het aanbod van dit jaar staat in het teken van parochievernieuwing.

De in het Nederlands verschenen boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’ bieden genoeg aanknopingspunten voor parochies om mee aan de slag te gaan. Vernieuwing is niet iets dat van vandaag op morgen gebeurt, maar is een proces van vallen en opstaan, van groei en lange adem. Gelovige verdieping gepaard met praktische handreikingen kunnen helpen een cultuurverandering in de parochies op gang te brengen.

Graag ondersteunen wij u daarbij met ons programma en hopen dat velen het weten te vinden en te waarderen. Het is een hartelijke uitnodiging.

De landelijke conferentie met father Mallon 'De missionaire Parochie - Als god renoveert' van 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch is in verband met de coronapandemie afgelast. In maart 2021 is besloten dat deze conferentie zal worden hernomen op 24 en 25 maart 2022 in Breepark te Breda. In aanloop daarnaartoe zal er een digitaal kick-off evenement plaatsvinden op 28 en 29 okotber 2021.
Father Mallon, auteur van het boek 'Divine Renovation' komt tijdens de conferentie spreken om u te inspireren en te ondersteunen bij het proces van vernieuwing in uw parochie naar een missionaire parochie. Ook tijdens de kick-off zal hij een digitale bijdrage leveren. Hiervoor kunt u zich nog inschrijven via hierboven aangegegeven links. Hartelijke welkom!

Vergelijkbare artikelen