De Missionaire Parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vorming, toerusting, bezinning en training voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers, gelovigen en geïnteresseerden in Bisdom Breda. Het aanbod van dit jaar staat in het teken van parochievernieuwing.

De in het Nederlands verschenen boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’ bieden genoeg aanknopingspunten voor parochies om mee aan de slag te gaan. Vernieuwing is niet iets dat van vandaag op morgen gebeurt, maar is een proces van vallen en opstaan, van groei en lange adem. Gelovige verdieping gepaard met praktische handreikingen kunnen helpen een cultuurverandering in de parochies op gang te brengen.

Graag ondersteunen wij u daarbij met ons programma en hopen dat velen het weten te vinden en te waarderen. Het is een hartelijke uitnodiging.

Aankondiging landelijke conferentie met father Mallon 'De missionaire Parochie - Als god renoveert' op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch IS AFGELAST
Graag kondigen wij aan dat landelijke conferentie 'De missionaire parochie. Als God renoveert'. Deze is uitgesteld en gehouden op 5 en 6 november2020 in Oudenbosch. Father Mallon, auteur van het boek 'Divine Renovation' komt spreken om u te inspireren en te ondersteunen bij het proces van vernieuwing in uw parochie naar een missionaire parochie. Ook hiervoor nodigen wij u van harte uit. 

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Hartelijk welkom op de herhaling van deze dag op zaterdag 19 september 2020 in de Onze-Lieve-Vrouwe-Abdij in Oosterhout onder leiding van Zuster Hildegard Koetsveld. De... Lees verder

Interactieve boekbespreking 'Als God renoveert' van James Mallon in Terneuzen

Het Sint Franciscuscentrum organiseert vanaf januari 2020 een zestal interactieve avonden in Terneuzen waar het boek van Father James Malon ‘Als God renoveert’ zal worden... Lees verder

Enthousiaste avond over Alpha door Arnoud Drop

De Alpha-cursus vormt in de visie van James Mallon het vliegwiel van de parochievernieuwing. Bisschop Liesen hoopt dat iedere parochie de gelegenheid krijgt de ervaring... Lees verder

Leo Fijen en ‘Als God renoveert’

Op woensdagavond 15 januari 2020 luisterden ruim 100 mensen naar een boeiende lezing van Leo Fijen in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Fijen is auteur... Lees verder

Boeiende expertiseavond over: "Als God renoveert"

Het kan bijna niemand ontgaan dat de bisschop van Breda en zijn medewerkers zich intensief bezighouden met de parochievernieuwing. Op 24 en 25 maart 2020... Lees verder

Missie centraal op de Franciscusdag 2019

Honderd jaar geleden, in 2019, schreef paus Benedictus XV de apostolische brief Maximum illud. Deze brief vormt het charter van de katholieke missiebeweging. Paus Franciscus... Lees verder

Leesgroep 'Als God renoveert'

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert een leesgroep van 4 bijeenkomsten vanaf 18 september 2019 rond het boek ‘Als God renoveert’ van... Lees verder

Vergelijkbare artikelen