De Missionaire Parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vorming, toerusting, bezinning en training voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers, gelovigen en geïnteresseerden in Bisdom Breda. Het aanbod van dit jaar staat in het teken van parochievernieuwing.

De in het Nederlands verschenen boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’ bieden genoeg aanknopingspunten voor parochies om mee aan de slag te gaan. Vernieuwing is niet iets dat van vandaag op morgen gebeurt, maar is een proces van vallen en opstaan, van groei en lange adem. Gelovige verdieping gepaard met praktische handreikingen kunnen helpen een cultuurverandering in de parochies op gang te brengen.

Graag ondersteunen wij u daarbij met ons programma en hopen dat velen het weten te vinden en te waarderen. Het is een hartelijke uitnodiging.

Aankondiging landelijke conferentie met father Mallon
Graag kondigen wij aan de landelijke conferentie 'De missionaire parochie. Als God renoveert'. Deze wordt gehouden op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Father Mallon, auteur van het boek 'Divine Renovation' komt spreken om u te inspireren en te ondersteunen bij het proces van vernieuwing in uw parochie naar een missionaire parochie. Ook hiervoor nodigen wij u van harte uit. 

Publiekslezing ‘Wie A zegt', door Arnoud Drop directeur Alpha Nederland

Bisschop Liesen hoopt dat zoveel mogelijk mensen via Alpha de bevrijdende kracht van Jezus Christus ervaren. Daarom nodigt het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom... Lees verder

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Op zondag 26 januari 2020 organiseert het Sint Franciscuscentrum een dag onder leiding van zuster Hildegard Koetsveld met als thema ‘Hoe te groeien in leerling-zijn... Lees verder

Boeiende expertiseavond over: "Als God renoveert"

Het kan bijna niemand ontgaan dat de bisschop van Breda en zijn medewerkers zich intensief bezighouden met de parochievernieuwing. Op 24 en 25 maart 2020... Lees verder

Publiekslezing 'Als God renoveert' door Leo Fijen

In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' die gehouden wordt op 24 en 25 maart 2020, heeft het Sint Franciscuscentrum... Lees verder

Interactieve boekbespreking 'Als God renoveert' van James Mallon in Terneuzen

Het Sint Franciscuscentrum organiseert vanaf januari 2020 een zestal interactieve avonden in Terneuzen waar het boek van Father James Malon ‘Als God renoveert’ zal worden... Lees verder

Leesgroep 'Als God renoveert'

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert een leesgroep van 4 bijeenkomsten vanaf 18 september 2019 rond het boek ‘Als God renoveert’ van... Lees verder

Vergelijkbare artikelen