Gebed

Bijeenkomsten

Life Teen Breda

De eerstvolgende Life Teen bijeenkomst is op zondag 23 juni, in Breda. Dit is de afsluiting van het jaar. In de middag zal er een... Lees verder

“Bijna alle zintuigen deden mee op de Hildegarddag”

Bijna alle zintuigen deden mee op de Hildegarddag die het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda op zaterdag 18 mei 2019 organiseerde. Zowel gehoor,... Lees verder

Tweede impulsavond Parochievernieuwing

Leiderschap en gebed Op 12 juni organiseert het Sint Franciscuscentrum de tweede impulsavond over parochievernieuwing. De noodzaak van parochievernieuwing wordt breed gevoeld, nu we de... Lees verder

'Dagje klooster' een verdiepende blik in het kloosterleven van de OLV Abdij Oosterhout

Maak kennis met het kloosterleven Op zondag 16 juni 2019 bieden de Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout een verdiepende blik... Lees verder

In de oefenschool van de Heer

Bij de Trappisten Op zaterdag 6 april 2019 werd door het Sint Franciscuscentrum een bijeenkomst in het klooster van Onze Lieve Vrouwe Toevlucht in Zundert... Lees verder

Interessante zangdag gregoriaans: 'Laeta Dies’ blijde dag

Blijde dag De Commissie voor Liturgische Muziek van het Bisdom Breda organiseerde op zaterdag 30 maart 2019 een studiedag onder de titel: Laeta Dies dat... Lees verder

Bezinningsdag over geduld was een dag met een gouden randje

De heilige Benedictus van Nursia spreekt in zijn Regel over geduld. Hij schrijft: "De vierde trap van nederigheid bestaat hierin dat men bij het beoefenen... Lees verder

Grote groep jongeren bijelkaar voor uitdagingen in het geloof

Ongeveer 80 jongeren kwamen op zaterdag 9 februari 2019 bij elkaar in de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda voor de bijeenkomst '... Lees verder

Getuigenis WJD Panama 2019 door Martijn de Weert

Het jongerenpastoraat van Bisdom Breda organiseert een bijeenkomst met getuigenis voor tieners en jongeren door een jongere. Op zaterdag 23 maart van 19.00 tot 21.00... Lees verder

Inspirerende presentatie over het leven van Sint Benedictus

Op de zaterdagen 17 november 2018 en 2 februari 2019 verzorgde zr. Martha Verstraeten, abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout, in het kader... Lees verder

Diocesane biddende moedersdag 23 maart 2019

Alle (groot)moeders zijn van harte welkom op de biddende moedersdag op 23 maart in Bergen op Zoom. Biddende moeders is een gebedsinitiatief: moeders komen samen... Lees verder

Brouwen & Bidden in de Sint Paulusabdij

Volg een dag de workshop brouwen van bier naar de eeuwenoude traditie van de monniken in de Sint-Paulusabdij! In het kader van het voorprogramma op... Lees verder
Gezinsdagen

Gezinsmiddag zondag 11 november in de Laurentiuskerk in Breda

Alle gezinnen zijn van harte uitgenodigd voor deze middag. Het idee is ontstaan vanuit een paar katholieke gezinnen die elkaar vaker wilden ontmoeten. Het gezinspastoraat... Lees verder

Wereldjongerendagen Panama 2019

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het Rooms Katholieke geloof te vieren. Sinds... Lees verder

Diaconaal maandgebed Begijnhof Breda

Gebed & ontmoeting als diaconaal samenkomstmoment Voor ieder die zich inzet voor diaconie in de parochies in Breda en omgeving is er vanaf maandag 2... Lees verder