Bezinningsdag over het bidden van Psalmen

27 June 2022

Op zaterdag 24 september 2022 -> 12 november 2022 organiseert het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, een bezinningsdag in samenwerking met de Onze-Lieve-Vrouweabdij te Oosterhout. De bezinningsdag gaat over het bidden van de Psalmen. Het is een vervolg op de bezinningsdag over Gebed op 28 mei en op 30 juli 2022. We beginnen met de eucharistieviering om 9.30 uur en we eindigen om 16.00 uur.

Voor wie
De dag is bestemd voor iedereen die vertrouwd wil raken met het bidden van Psalmen.

Waar en wanneer
De dag vindt plaats op zaterdag 12 november 2022 in de Onze Lieve Vrouweabdij , Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout van 9.30 -16.00 uur. Voor de lunch wordt u gevraagd uw eigen brood mee te brengen, voor drinken en soep wordt gezorgd.

Wat zijn de Psalmen?
In het hart van het Oude Testament vinden we het boek der Psalmen. Het is het gebedenboek van het volk Israël en van de Kerk. De Psalmen zijn in de loop van honderden jaren ontstaan. De oudste psalmen dateren uit de tijd van de koningen. In andere psalmen vinden we verwijzingen naar de ballingschap van de joden in Babylon (zesde eeuw voor Christus). De Hebreeuwse naam van het boek (Tehiliem) betekent lofzangen. Maar in de Psalmen beleven we alle menselijke emoties, van vreugde tot wanhoop, van dankbaarheid tot woede.

We weten dat Jezus Christus op beslissende momenten van zijn leven de Psalmen bad. In Zijn voetspoor overweegt en bidt de Kerk de Psalmen. Wanneer je het Romeins Missaal analyseert, ontdek je dat veel wisselende misgezangen aan de Psalmen ontleend zijn. De Psalmen vormen de kern van het getijdengebed. Op deze manier kleuren de Psalmen elk moment van de dag.

Het getijdengebed en de missionaire Kerk
Het getijdengebed is een gebed van de hele Kerk, priesters, religieuzen en leken. Ook als er geen priester beschikbaar is voor een dagelijkse of wekelijkse eucharistieviering, kunnen gelovigen bij elkaar komen om het officie, zoals het getijdengebed ook genoemd wordt, te bidden. Binnen de missionaire Kerk spelen kleine geloofsgroepen een belangrijke rol. Het getijdengebed opent hen voor de rijkdom van de de gebedstraditie van de wereldkerk.

Wie is de spreekster en begeleidster?
Zr. Hildegard Koetsveld begeleidt deze dag. Zuster Hildegard is moniale en leeft in de Onze Lieve Vrouweabdij. Zij studeerde theologie, is gastenzuster en begeleidt retraites. Zij vertaalde in 2019 het boek Communion and otherness van de bekende Grieks-Orthodoxe theoloog John Zizioulas, metropoliet van Pergamum.

Inschrijven en kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. U schrijft u in via het aanmeldingsformulier op deze pagina. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Bijeenkomsten

12 nov 2022 - 9:30 tot 16:00

Bezinningsdag over het bidden van Psalmen met zr. Hildegard Koetsveld

Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout