Inleiding spiritualiteiten

Corry van den Bosch 25 May 2018

Vanuit het Sint Franciscuscentrum werden, in de periode maart-april 2018, 4 inleidingen spiritualiteit de vier grote gebedstradities verzorgd; de karmelitaanse, franciscaanse, ignatiaanse en benedictijnse.
 

In de loop van de eeuwen hebben mensen verschillende vormen gevonden om Jezus concreet na te volgen in hun bidden en werken. Daaruit zijn verschillende grote spiritualiteitstradities ontstaan, vaak verbonden met een kloosterorde. Zij wijzen - voor wie wil - een weg met eigen accenten in de omgang met God, de medemens en de schepping.

Tegen de achtergrond van de vragen : “Hoe laat je het geloof van betekenis zijn in je leven? Hoe bid je, hoe ga je om met de anderen en met je omgeving in de geest van Jezus?” spraken de inleiders vol enthousiasme over spiritualiteit.

Pater Frans Vervooren, karmeliet en kenner van de grote karmelitaanse schrijvers, stelde zich voor als rondreizende priester en wees naar de lege stoel naast hem. “We wachten nog op één persoon … Elia.” De Karmel heeft niet echt een stichter, wel een inspirator: de profeet Elia. Spiritualiteit is, volgens pater Frans, de kunst van het geloven. Het is een soort ambacht, je kunt je erin oefenen en het sluit aan bij een natuurlijk talent.

Pater Theo van Adrichem, franciscaan en in zijn orde verantwoordelijk voor het roepingenwerk, vertelde over Franciscus. Wat mij het meest is bijgebleven van de franciscaanse spiritualiteit: Leven zonder eigendom; bij al wat je doet de geest van gebed en toewijding niet uitdoven. Leven in Gods tegenwoordigheid.

Vanuit de ignatiaanse spiritualiteit hebben de jezuïeten een aantal websites. Jezuïet Nikolaas Sintobin is onder meer bekend van de online ignatiaanse retraites en een van de makers van de dagelijkse gebedspodcast. Sinds de cursusavond beluister ik de podcast https://www.biddenonderweg.org/home/ regelmatig. God zoeken en vinden in alle dingen.

Zuster Martha Verstraeten, abdis van de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout, had een erg persoonlijk verhaal en gaf de cursisten een inkijkje in het leven met de regel van Benedictus. Vanuit de regel van Benedictus heeft vooral “de spiritualiteit van de onderbreking” indruk op me gemaakt.

Een 15-tal belangstellenden hebben tijdens de goed verzorgde avonden veel informatie gekregen om zich verder te verdiepen in de spiritualiteiten.