'Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus' lezing en gebed door abdis zuster Martha Verstraeten

20 October 2018
Een inleiding aan de hand van de Vita Benedicti door Gregorius de Grote en gouaches van Christine van der Meer de Walcheren
 
Op zaterdag 17 november 2018 organiseert het Sint Franciscuscentrum, in het kader van het voorprogramma op de bisdombedevaart 'In het spoor van Benedictus' in het najaar van 2019, een inleiding met gesprek en gebed over het leven en spiritualiteit van Sint Benedictus. De lezing vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij te Oosterhout van 13.45 uur tot 17.30 uur.
 
Abdis

De inleider is de abdis van de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, een benedictinessenklooster te Oosterhout, zuster Martha Verstraeten. Zij zal ons aan de hand van de Vita Benedicti door Gregorius de Grote (540 - 604) en gouaches van Christine van der Meer de Walcheren (1912 - 1996) in woord en beeld meenemen door het leven en de spiritualiteit van Sint Benedictus.

Sint Benedictus
Heilige Benedictus van Nursia leefde van 480 tot 547 in Italië en is van grote betekenis geweest voor de orde van het kloosterleven en voor het vormgeven daarvan in de verdere geschiedenis. Ook buiten de benedictijnerkloosters is hij van grote invloed geweest door zijn Regel van Benedictus. Benedictijnen, Cisterciënzer en Trappisten volgen zijn Regel. Gemeenschap, werken voor de gemeenschap en spirituele verdieping staan centraal.

Gebed
Voorafgaand aan de lezing en aan het einde van de lezing wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het middaggebed en aan de vespers in de kapel van het klooster samen met de aanwezige zusters.

Voor wie
Deze middag is bestemd voor iedere geïnteresseerde, ook voor mensen die niet willen of kunnen deelnemen aan de bedevaart.

Programma

13.45uurOntvangst in de kerk
14.00uurMiddaggebed in de kerk
14.30uurLezing in de spreekkamer van de porterie
15.30uurPauze
16.00uurVoortzetting lezing
16.30uurGelegenheid tot het stellen van vragen en gesprek
17.00uurVespers in de kerk
17.30uurNaar huis

 

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Er is plaats voor 30 personen, plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijven. De kosten zijn Euro 1,00 voor koffie en thee.

Door grote belangstelling een extra datum
Door de grote belangstelling voor de lezing op 17 november 2018, is zuster Martha bereid gevonden de lezing nogmaals te houden. Dat is op zaterdag 2 februari 2019. Wilt u bij inschrijven de datum vermelden?

Verslag
Voor en terugblik op de de lezingen klik hier.

 

Afbeelding:
Een van de gouaches van M.Christine: De jonge Benedictus die op weg gaat (detail).

Bijeenkomsten

17 nov 2018 - 13:45 tot 17:30

'Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus' lezing en gebed door abdis zuster Martha Verstraeten

Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout
2 feb 2019 - 13:45 tot 17:30

'Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus' lezing en gebed door abdis zuster Martha Verstraeten

Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout