Geloofscursus module III Inleiding Gebed

4 July 2022

Op 14 december 2022 start de derde module van de Algemene Geloofscursus. Op het programma staat module III "Inleiding Gebed".

De geloofscursus
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. De modules vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te volgen.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie
De cursus staat onder leiding van Lenie Robijn, pastoraal werker Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie regio Steenbergen en Halsteren, met bijdragen van Laura de Vries, pastoraal werker Parochie Heilige Familie in Breda en zuster Hildegard Koetsveld osb, theologie en gastenzuster van de Onze-Lieve-Vrouweabdij te Oosterhout.

Waar en tijd 
De locatie is het Praathuis van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom, de tijd is van 19.30 - 21.30 uur. Op de laatste avond gaan we naar de Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout van 19.00 - 21.15 uur. Voor de data zie de kalender hiernaast.

Inhoud
In de bijeenkomsten komende de volgende thema's aan de orde

  • Wat is bidden? Het gebedsleven van Jezus
  • Het gebedsleven van een Heilige 
  • Gebed in de missionaire parochie met Laura de Vries
  • Het getijdengebed – in de OLV Abdij in Oosterhout - met zuster Hildegard Koetsveld

Kosten
Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage, ter plekke of over te maken, is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

14 dec 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module III Inleiding Gebed

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
21 dec 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module III Inleiding Gebed

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
18 jan 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module III Inleiding Gebed

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
25 jan 2023 - 19:00 tot 21:15

Geloofscursus module III Inleiding Gebed

Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout