Vorming

Bijeenkomsten

17 jun 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

23 jun 2019 - 15:30 tot 20:30

Life Teen Breda

29 jun 2019 - 9:30 tot 15:00

Geloofsfeest voor kinderen

1 jul 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

5 aug 2019 - 14:00

Life Teen Breda

30 aug 2019 - 19:30 tot 21:30

Basiscursus 'Gregoriaanse zang' in Terneuzen

13 sep 2019 - 19:30 tot 21:30

Basiscursus 'Gregoriaanse zang' in Terneuzen

16 sep 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

27 sep 2019 - 19:30 tot 21:30

Basiscursus 'Gregoriaanse zang' in Terneuzen

21 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

22 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

18 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

19 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

16 dec 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Life Teen Breda

De eerstvolgende Life Teen bijeenkomst is op zondag 23 juni, in Breda. Dit is de afsluiting van het jaar. In de middag zal er een... Lees verder

Basiscursus 'Gregoriaanse zang' nu ook in Terneuzen

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, ook een basiscursus 'Gregoriaanse zang' in het najaar van 2019 in Terneuzen... Lees verder

“Bijna alle zintuigen deden mee op de Hildegarddag”

Bijna alle zintuigen deden mee op de Hildegarddag die het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda op zaterdag 18 mei 2019 organiseerde. Zowel gehoor,... Lees verder

Liturgiedag, Gods werk gebeurt in de liturgie

Benedictijnse impulsen voor de liturgie In de wereld van liturgisten staan de benedictijnen bekend om hun liefde voor de liturgie. In de Lage Landen gaf... Lees verder

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

Zeeuwen opgelet: Bisschop Liesen verzorgt vijf avonden over het Marcusevangelie Het Sint Franciscuscentrum organiseert op 3 september 2019, 1 oktober en 22 oktober 2019 en... Lees verder

Tweede impulsavond Parochievernieuwing

Leiderschap en gebed Op 12 juni organiseert het Sint Franciscuscentrum de tweede impulsavond over parochievernieuwing. De noodzaak van parochievernieuwing wordt breed gevoeld, nu we de... Lees verder

Life Teen Breda: van Palmzondag naar Pasen

Afgelopen zondag gingen we met de tieners bij Life Teen de weg van Palmzondag naar Pasen. Achterin de kerk begon de palmzondag viering, vervolgens liepen... Lees verder

'Dagje klooster' een verdiepende blik in het kloosterleven van de OLV Abdij Oosterhout

Maak kennis met het kloosterleven Op zondag 16 juni 2019 bieden de Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout een verdiepende blik... Lees verder

Hildegard van Bingen; haar leven, spiritualiteit, muziek en omgang met de schepping

Op 18 mei 2019 organiseert het Sint Franciscuscentrum een ochtend rondom Hildegard van Bingen in de Begijnhof Breda, Catharinastraat 45 in Breda. We beginnen de... Lees verder

In de oefenschool van de Heer

Bij de Trappisten Op zaterdag 6 april 2019 werd door het Sint Franciscuscentrum een bijeenkomst in het klooster van Onze Lieve Vrouwe Toevlucht in Zundert... Lees verder

Interessante zangdag gregoriaans: 'Laeta Dies’ blijde dag

Blijde dag De Commissie voor Liturgische Muziek van het Bisdom Breda organiseerde op zaterdag 30 maart 2019 een studiedag onder de titel: Laeta Dies dat... Lees verder

Vurige getuigenis in het teken van WJD Panama in Terneuzen

Avond van getuigenis in het teken van WJD Panama in Terneuzen Het jongerenwerk van Bisdom Breda organiseerde op 23 maart in Terneuzen een avond in... Lees verder

Studiedag Liturgie in benedictijnse traditie

In samenwerking met het Sint Franciscuscentrum organiseert de Diocesane Commissie voor Liturgie de Studiedag Liturgie op dinsdag 30 april 2019 van 9.45 uur tot 15.45... Lees verder

Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk

Op 25 april 2019 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: 'Sociale leer van de Kerk'. Met de geloofscursus hopen we... Lees verder

De Regel van Benedictus: een kader om buiten de abdij godzoeker te zijn

In het voorprogramma van de voorbereiding op de diocesane bedevaart van 12 tot en met 19 oktober 2019 naar Subiaco en Montecassino hield Geert Derkse... Lees verder

Palmzondag - jongeren komen samen rond de bisschop

Palmzondag Op 14 april is er de jaarlijkse Wereld­jonge­ren­dag (WJDag). Hiermee sluiten we aan bij de opdracht van de Paus om in elk bisdom over... Lees verder

Dienend leiderschap is niet voldoende

Abt Bernard Peeters prikkelde op 22 februari 2019 tijdens zijn lezing over benedictijns leiderschap de aanwezigen met enige uitdagende stellingen. Met name de opvatting dat... Lees verder

Derde pastoraal assistent ook actief binnen Alpha

Op 19 februari 2019 ontving ook Hanneke Oomen, vrijwilligster uit de heilige Augustinusparochie het certificaat van de opleiding tot pastoraal assistent uit handen van Ben... Lees verder

'Des Hommes et des dieux' en 'The way': films maakten indruk

De voorbereiding op de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino kent vele gezichten. Er zijn lezingen, abdijbezoeken maar ook films met filmgesprek die te maken... Lees verder

Grote groep jongeren bijelkaar voor uitdagingen in het geloof

Ongeveer 80 jongeren kwamen op zaterdag 9 februari 2019 bij elkaar in de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda voor de bijeenkomst '... Lees verder

Zangdag gregoriaans 2019 ‘Laeta Dies’

In het voorprogramma op de bisdombedevaart ‘In het spoor van Benedictus’ najaar 2019, wordt een Zangdag gregoriaans ‘Laete Dies’ georganiseerd op 30 maart 2019 in... Lees verder

Getuigenis WJD Panama 2019 door Martijn de Weert

Het jongerenpastoraat van Bisdom Breda organiseert een bijeenkomst met getuigenis voor tieners en jongeren door een jongere. Op zaterdag 23 maart van 19.00 tot 21.00... Lees verder

Inspirerende presentatie over het leven van Sint Benedictus

Op de zaterdagen 17 november 2018 en 2 februari 2019 verzorgde zr. Martha Verstraeten, abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout, in het kader... Lees verder

Met Leo Fijen op zoek naar de monnik in jezelf

Leo Fijen is een gekend spreker. Dit bleek ook op woensdag 23 januari 2019. Op deze avond verzorgde hij een lezing met als titel: “... Lees verder

Jongeren en de uitdagingen in het geloof

In gesprek over de uitdagingen voor jongeren in het geloof, samen met de bisschop van Breda, mgr. Liesen en de bisschop Saad S. Hanna (apostolisch... Lees verder

Inleiding Benedictijns Leiderschap lezing door abt Bernardus Peeters

Middag over Benedictijns Leiderschap Op vrijdag 22 februari 2019 organiseert het Sint Franciscuscentrum een middag over benedictijns leiderschap. De middag vindt plaats op Centrum Bovendonk... Lees verder

Workshops en basiscursus Gregoriaans goed ontvangen

De benedictijnen en gregoriaans De benedictijnen spelen een grote rol bij het bevorderen van het gregoriaans. In het kader van de voorbereiding op de bedevaart... Lees verder

Eerste pastoraal assistenten ontvangen hun certificaat

Op maandag 26 november 2018 was het dan zover. Uit handen van Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom en directeur van het Sint Franciscuscentrum, ontvingen... Lees verder

Cursus ‘Geloof in kunst’ inspirerend

Afgelopen september - oktober 2018 vond de cursus ‘ Geloof in kunst ’ van het Sint Franciscuscentrum plaats in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Voor deze vijf bijeenkomsten... Lees verder

Benedictijns leven: Inleiding benedictijnse spiritualiteit door Wil Derkse

in Wil Derkse zag het Sint Franciscuscentrum een uitgelezen spreker om, als voorbereiding op de bisdombedevaart naar Subiaco en Montecassino, belangstellenden in te leiden in... Lees verder

Pelgrimeren en de weerbarstige kant van het geloof & verbinden van het schone, het goede en het ware: Sint Franciscusavond 4 oktober 2018

Een kleine 50 belangstellenden verzamelden zich op donderdagavond 4 oktober 2018 in de ontmoetingsruimte onder de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. Deze ruimte... Lees verder

#God roept; Misdienaar en acolietenweekend 2018

Geslaagd weekend voor de misdienaars en acolieten in Oudenbosch Het misdienaarsweekend wordt geleidelijk aan een traditie in het bisdom Breda. Ook dit jaar organiseerde het... Lees verder

Rouwen is arbeid; lezing Manu Keirse op zaterdag 22 september 2018

Manu Keirse was op zaterdag 22 september 2018 te gast bij het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, en de Vrije Boekhandel in Breda... Lees verder
Gezinsdagen

Gezinsmiddag zondag 11 november in de Laurentiuskerk in Breda

Alle gezinnen zijn van harte uitgenodigd voor deze middag. Het idee is ontstaan vanuit een paar katholieke gezinnen die elkaar vaker wilden ontmoeten. Het gezinspastoraat... Lees verder

Workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans'

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, twee maal een workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans' op 7 en 28... Lees verder

WJD@home 2019 te Ameland

Van 22-27 januari 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama-stad, waarbij honderdduizenden jongeren uit de hele wereld samenkomen op uitnodiging van de paus, om... Lees verder

Wereldjongerendagen Panama 2019

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het Rooms Katholieke geloof te vieren. Sinds... Lees verder

Filmavonden met filmgesprek

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, filmavonden met filmgesprek, waar telkens één van de volgende twee films wordt... Lees verder

Huwelijksvoorbereiding in het bisdom Breda

Hopelijk heb je deze pagina geopend omdat je gaat trouwen in de Kerk! Sinds een paar maanden biedt het gezinspastoraat van het Sint Franciscentrum huwelijksvoorbereiding... Lees verder

Huiswerkbegeleiding in Breda

Binnen het project Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie van het Sint Franciscuscentrum start op 1 januari 2018 in de wijk Tuinzicht in Breda huiswerkbegeleiding... Lees verder

Deze tekening legt uit wat je in de kerk ziet

Het Sint Franciscuscentrum brengt deze week een illustratie uit met uitleg over een aantal typische voorwerpen die in een rooms-katholieke kerkgebouw te zien zijn. De... Lees verder

Kerkuitleg

Wat zie ik in de kerk? Klik op onderstaande woorden voor een omschrijving. 1. Tabernakel Vaak gouden of zilveren kluis tegen achterwand van de kerk... Lees verder

Geloofsfeest voor kinderen 2019 - Op reis met Petrus en Paulus!

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 29 juni 2019 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig... Lees verder

Cursus Diaconale Journalistiek

Hoe schrijf ik een nieuwsbericht? Wat is belangrijk bij een interview? Hoe krijg ik onze diaconale actie in de krant? Hoe helpen foto's daarbij? Benut... Lees verder