Wat zie ik in de kerk?

Klik op onderstaande woorden voor een omschrijving.

 

Vaak gouden of zilveren kluis tegen achterwand van de kerk met daarin kelk(en) met geconsacreerde hosties.
Lamp bij tabernakel met daarin brandend licht. Het brandend licht duidt op Gods aanwezigheid ( nl. In de geconsacreerde hosties die van brood tot lichaam van Christus zijn geworden).
Afbeelding van het kruis met Jezus Christus hieraan genageld.
Gewijde man die als ongehuwde/ ongebonden man al zijn aandacht en kracht kan geven aan Christus en zijn kerk. Tijdens de eucharistieviering draagt de priester als eigen gewaad een kazuifel.
Gewijde ongehuwde man die nog een hogere wijding tot priester kan krijgen of gewijde en gehuwde man die zich in dienst stelt van datgene wat de bisschop als leidinggevende binnen de kerk van hem vraagt. Tijdens de eucharistieviering kan de diaken als eigen gewaad een dalmatiek dragen.
Tafel waaraan de eucharistie (herdenking van het laatste avondmaal van Jezus en zijn kruisiging) wordt gevierd. Tijdens die viering worden brood en wijn geconsacreerd (‘geheiligd’) tot Lichaam en Bloed van Christus.
Stukje ongedesemd brood dat tijdens de eucharstieviering tot Lichaam van Christus wordt geconsacreerd.
Klein schaaltje van edelmetaal, waarop de hostie wordt gelegd.
Beker van edelmetaal met de wijn die tijdens de eucharistieviering tot het Bloed van Christus wordt geconsacreerd.
Met stof bekleed dekseltje waarmee de kelk kan worden afgedekt.
Grote schaal die met een deksel kan worden afgesloten. In de ciborie worden de hosties bewaard die tijdens de eucharistieviering zijn geconsacreerd. De ciborie wordt bewaard in het tabernakel.
Kleed dat over het altaar wordt gelegd.
Wit doek dat op altaarkleed wordt gelegd en waarop de priester de kelk met brood en wijn / Lichaam en Bloed zet.
Klein kruisbeeld dat op het altaar staat en eraan herinnert dat tijdens de eucharistieviering de kruisdood van Jezus Christus wordt herdacht.
Doekje dat wordt gebruikt om de kelk schoon te maken.
Boek met teksten die de priester tijdens de viering gebruikt.
Kaars die brandt als tijdens de viering het altaar wordt gebruikt.
Tafeltje dicht bij het altaar waarop de spullen staan die nodig zijn in een viering.
Kannetjes met water en wijn voor de eucharstieviering. Het water wordt gebruikt om te mengen met de wijn en om de kelk en ander voorwerpen schoon te maken.
De kan bevat het water waarmee de priester zijn handen wast voordat hij brood en wijn consacreert.
Houder van edelmetaal waarin het Lichaam van Christus (de consacreerde hostie) wordt getoond en door de gelovigen wordt aanbeden.
Vat met een heet kooltje waarop korrels wierook worden gebrand. De wierook geeft een prettige geur. De rook is een teken van de gebeden die naar God opstijgen.
Standaard waarin het wierookvat wordt gehangen.
Klein bakje met wierookkorrels en een lepeltje om ze in het wierookvat te leggen.
Bel die kan worden gebruikt om aan te geven wanneer de consecratie (de heiliging van brood en wijn tot Lichaam en Bloed van Christus) plaatsvindt.
Jongere of volwassene die helpt tijdens de viering.
Lezenaar, voor de lezingen tijdens een viering.
Boek met de bijbelteksten die tijdens een viering worden gelezen.
Schaal waarmee geld wordt opgehaald tijdens de viering.
Stoel van degene die de eucharistieviering of andere vieringen leidt.
Altaar tegen een zijmuur, meestal met een beeld of andere afbeelding van een heilige.
Beeld van Maria (moeder van Jezus), vaak met haar Zoon als kind op de arm.
Kaarsjes die worden gebrand om een heilige te vereren.
Een grote kaars die symbool staat voor Christus, het licht van de wereld. Op de Paaskaars staat een symbool van Christus. Vijf wierookkorrels verwijzen naar de wonden van gekruisigde Christus. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe Paaskaars in gebruik genomen.
Waterbassin met het water waarmee een kind of volwassene wordt gedoopt.
Gewijde olie die wordt gebruikt bij het doopsel.
Veertien afbeeldingen die de lijdensweg van Jezus uitbeelden vanaf zijn veroordeling door Pilatus tot aan zijn begrafenis en helpen om zijn lijden en sterven te overdenken.
Beeld van Franciscus van Assisi, die door zijn liefde voor God en voor zijn medemensen en door de armoede waarin hij wilde leven een voorbeeld voor veel mensen is en als heilige wordt vereerd.
Deur naar de ruimte waar de priester, diaken, misdienaars en anderen zich omkleden en waar allerlei voorwerpen worden bewaard die tijdens de vieringen worden gebruikt.
Bel die wordt geluid om het begin en einde van een viering aan te geven.
Bakje gewijd water waarmee de gelovigen een kruisteken kunnen maken en daardoor worden herinnerd aan hun doopsel en hun behoren bij de kerk.
Plaats het sacrament van boete en verzoening kan worden ontvangen. De gelovigen die aan God opbiechten was ze verkeerd hebben gedaan, kunnen van de priester namens Christus vergeving ontvangen.
Bus waarin geld wordt verzameld voor een goed doel.
Tafel met brochures en andere informatie over kerk en geloof
Bank waarop mensen in de kerk kunnen zitten en die vaak ook de mogelijkheid hebben om te knielen.
Boek met teksten en liederen die tijdens de vieringen worden gebruikt.
Muziekinstrument om de vieringen op te luisteren en te ondersteunen bij het zingen.
Gekleurd glas, vaak met afbeeldingen uit de bijbel of uit het leven van heiligen.