Eerste pastoraal assistenten ontvangen hun certificaat

27 November 2018

Op maandag 26 november 2018 was het dan zover. Uit handen van Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom en directeur van het Sint Franciscuscentrum, ontvingen de eerste afgestudeerden van de diocesane opleiding voor pastoraal assistenten hun certificaat. Het ging om Jeanette Jongenelen-De Kort uit Roosendaal en Frans van den Bosch uit Oudenbosch.

Bij de uitreiking waren de echtgenoot en echtgenote van de beide geslaagden aanwezig benevens pastoraal werkster Leny Robijn, begeleidster van Jeanette Jongenelen, diaken Peter Hoefnagels, begeleider van Frans van den Bosch, Ben Hartmann en Nicole Weinberg, coördinator van het Sint Franciscuscentrum. 

"Het was een mooie gebeurtenis" vindt Nicole Weinberg. "Je markeert ten slotte iets. Ze hebben er hard voor gewerkt. De opleiding duurt drie jaar." Nicole legt de structuur van de opleiding uit. "De eerste twee jaar volgen de kandidaten de algemene geloofscursus. Deze bestaat uit zes modulen."

Geloofsbelijdenisinleiding gebedInleiding liturgie en sacramentenInleiding BijbelKerkgeschiedenis – Sociale leer van de Kerk.

"De mensen kunnen de opleiding afsluiten met een derde jaar. In dat jaar worden ze opgeleid tot pastoraal assistent. Pastoraal Assistenten zijn gekwalificeerde vrijwilligers." "Je kunt dit derde jaar enkel volgen op voordracht van je eigen parochie. Het derde jaar omvat eveneens zes modules, een bezinningsdag en een stage. Wanneer je aan de eisen voldaan hebt, bestaat de mogelijkheid een zending van de bisschop te ontvangen. Dit gebeurt enkel op voorstel van de eigen pastoor. De pastoor moet expliciet de zending aanvragen. Wanneer de bisschop het verzoek van de pastoor honoreert, kun je in de parochie namens de bisschop en het pastorale team op een bepaald terrein van het pastoraat als gekwalificeerd vrijwilliger werken. De bisschop verleent deze zending voor een bepaalde tijd." "Parochies veranderen voortdurend. Er zijn steeds nieuwe noden en andere behoeften. De zending moet ook aansluiten bij de talenten van de gekwalificeerde vrijwilliger."

Het was een feestelijke middag voor de kandidaten als voor hun echtgenoot en echtgenote en hun begeleiders. Na afloop gingen ze opgetogen naar huis met volop geestdrift om in hun parochies aan de slag te gaan.

Ben Hartmann en Nicole Weinberg kijken positief terug. "Zij zijn de eerste vruchten van onze pastorale opleiding. We hopen volgend jaar kandidaten uit het Zeeuwse te begroeten. In Terneuzen loopt momenteel het tweede jaar van de geloofscursus. In die zin zijn deze studenten voortrekkers."