#God roept; Misdienaar en acolietenweekend 2018

8 October 2018

Geslaagd weekend voor de misdienaars en acolieten in Oudenbosch
Het misdienaarsweekend wordt geleidelijk aan een traditie in het bisdom Breda. Ook dit jaar organiseerde het Sint Franciscuscentrum met de enthousiaste werkgroep deze activiteit van vrijdag 28 september 2018 tot en met zondag 30 september 2018. Een kleine 30 misdienaars uit het hele bisdom waren te gast bij de parochiekern van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Het weekend had een vormend en diaconaal karakter.

De eerste preek van diaken Anton Janssen
Zoals ieder jaar vormde de afsluitende eucharistieviering in de Oudenbossche basiliek op zondag 30 september een van de hoogtepunten. Pastoor Maickel Prasing was de hoofdcelebrant in deze viering. Drie diakens verleenden liturgische assistentie onder wie de pas gewijde Anton Janssen. Hij verzorgde voor de eerste maal de homilie tijdens een eucharistieviering. De misdienaars waren op allerlei manieren betrokken bij de heilige Mis. Zij dienden tijdens de viering maar hadden ook de voorbeden geschreven.

God roept iedereen
Het thema luidde #God roept. Hierover hield bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek op zaterdag 29 september 2018 de korte inleiding 'de roeping van het misdienaarschap'. "Het thema daagt de jongeren uit om te reageren en zelf in beweging te komen en te luisteren naar datgene wat van God komt," vertelt Nicole Weinberg, één van de organisatoren. "Er is veel geluid in en buiten een mens en dan rijst de vraag of je een ander hoort en of je God hoort. God houdt van iedereen en heeft een plan met elk van ons. Dit weekeind helpt de jongeren dit te ontdekken."

Inzet voor de naasten
De jongeren brachten dit 'luisteren naar wat God vraagt' in de praktijk door daden van liefde. Sommigen ruimden vuilnis op straat op. "Er lag echt veel. Ik vind het gek dat mensen zoveel op straat weggooien. We hebben geleerd dat het belangrijk is om elkaar te helpen en om te vragen om hulp. Ik probeer hier aan te denken als ik thuis ben,' vertelt de tienjarige Wilbert. 'We hebben ook een collage gemaakt rond het thema #God roept. Dat betekent dat als mensen om hulp vragen, eigenlijk God roept om te helpen. Dit heb ik onthouden van dit weekend: Als mensen om hulp vragen, moet je proberen te helpen. En dan helpen die mensen jou weer, als jij om hulp vraagt," vult Vera aan. Voor Vera vormde het bezoek van de Wensambulance een onvergetelijke ervaring. "Dat ze mensen helpen om hun laatste wens te vervullen. We hadden spulletjes meegenomen die we ze hebben gegeven," zegt ze. De wensambulance maakte ook veel indruk op Elle en Daphne. "Op zaterdagmiddag kwam de Wensambulance en dat heeft veel indruk op ons gemaakt. Het is bijzonder mooi dat je op die manier nog iets kunt betekenen voor mensen die nog een laatste wens hebben."

Gezelligheid en plezier
Er was ook ruimte voor onderlinge gezelligheid. "Mijn vriendje van vorig jaar was er ook weer. Maar ik heb ook weer nieuwe vrienden gemaakt. Dat vind ik heel leuk dat je weer vrienden maakt," vindt Wilbert. "We moesten ook schilderen zonder je handen en je mond te gebruiken en zonder te praten. Wij waren slim en hebben de begeleider laten schilderen," lachen Elle en Daphne. "We vonden het zelfs nog gezelliger dan vorig jaar. Het leuke was dat er ook leeftijdsgenoten waren. Dan zie je weer dat ook op onze leeftijd jeugd nog misdienaar is. Dat geeft een fijn gevoel dat je daarin niet alleen staat," benadrukken beide dames en laten zo het belang van het weekend zien.

"We kijken terug op een leuk weekend en op naar 2019!," zegt het viertal in koor.