Theatervoorstelling over mensen in armoede

16 December 2017

Op zaterdagavond 9 december vond het bijzondere theaterstuk "De omzieners" geproduceerd door de Joseph Wrensinki Cultuur Stichting, plaats in de Pauluskerk te Oudenbosch. Zo’n 100 bezoekers vulden de voormalige kerkzaal. De organisatie was in handen van de H. Bernardusparochie in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda.

“Indringend en aangrijpend”, die opmerking hoorde je van verschillende bezoekers na afloop van de voorstelling.

Er werd gespeeld door zowel professionele acteurs als door mensen die zelf in armoede leven. Thema’s als arm-rijk, kansrijk-kansarm, leven en dood en ook het verlangen naar menswaardig bestaan en de waardering als persoon passeerden de revue. Tekstschrijver en regisseur van het stuk Laurens Umans legt uit: "Wij willen het echte leven op het toneel brengen, van echte mensen, mensen van vlees en bloed, mensen die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor."

Blijkens het langdurige applaus na afloop van de voorstelling kwam deze boodschap binnen bij het publiek. Diaken Peter Hoefnagels, was in zijn nopjes: “ Voorstellingen zoals deze raken het hart van de mensen én laten zien dat leven in armoede niet perse je eigen schuld hoeft te zijn. Dat gevoel en inzicht is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van diaconale activiteiten van parochies als het om armoede gaat “.

Door: Frans van den Bosch; Foto: Ine Backhuijs