Wie zijn wij?

Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda. Het centrum ondersteunt parochies door middel van vorming en toerusting. Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten kunnen er om hulp vragen en er worden aan hen cursussen en impulsdagen aangeboden.

Daarnaast initieert en ondersteunt het SFC diaconale activiteiten in de parochies voor bijvoorbeeld mensen zonder werk, kansarme jongeren en vluchtelingen. Het SFC schakelt hulp in van deskundigen uit parochies of van elders, op projectmatige basis.

Betekenis logo Sint Franciscuscentrum

In het logo van het Sint Franciscuscentrum kun je ontdekken:

  • de heilige Franciscus. Hij ziet eruit als monnik met zijn habijt of kloosterkleed. Om zijn hoofd heeft hij stralen, die vanouds worden gebruikt als teken van heiligheid.
  • de opgaande zon
  • de kelk met de heilige hostie
  • twee open handen die een geschenk ontvangen en laten zien

Deze vier beelden maken iets van het motto van het Sint Franciscuscentrum, 'geloof en ontmoeting', zichtbaar:

Zien met de ogen van het geloof

De opgaande zon verwijst naar de schepping. In de natuur en heel de werkelijkheid om ons heen kunnen we met de ogen van het geloof God de schepper zien, die in het begin alles goed heeft gemaakt.

De kelk met de heilige hostie verwijzen naar de eucharistie of de heilige mis. Met de ogen van het geloof herkennen we hierin Zichzelf aan ons schenkt in de tekenen van brood en wij, om ons geheel bij God te brengen.

De heilige Franciscus verwijst naar de heiligheid van mensen. Met de ogen van het geloof zien we dat alle mensen een heilige waardigheid hebben, omdat ze allemaal kinderen van God zijn. In de heilige Franciscus en in andere heiligen ontdekken we dat mensen zo trouw en nauw Jezus kunnen navolgen en naar Gods bedoeling kunnen leven, dat ze de heiligheid van God zelf in hun leven weerspiegelen. Zulke heiligen kunnen we als voorbeeld nemen en hen vragen voor ons te bidden.

De twee open handen verwijzen naar het gebed. Nu bidden we vaak met gevouwen handen. De eerste christenen baden juist met uitgestrekte handen, open voor de gave van God. De priester doet dit nog in de eucharistie, wanneer hij bijvoorbeeld het Onze Vader bidt. Het stralende geschenk verwijst naar het geloof zelf. Zien met de ogen van het geloof - zoals God naar de mensen, naar de wereld en naar onszelf kijkt - is een opdracht voor het leven. Maar om dit te kunnen is ook een geschenk van God zelf.

Wat we doen

Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in de parochies die doorgaans ingedeeld wordt in de velden liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw. Daarnaast ontwikkelt het Sint Franciscuscentrum een aantal projecten die tot doel hebben om kerk en samenleving met elkaar te verbinden in met name de zorg voor... Lees verder

Onze Missie

Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Lees verder

Ons steunen

Onze missie kunt u ook financieel mee ondersteunen. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van het Sint Franciscuscentrum NL91RABO0158784022. Dit kan ook snel en eenvoudig via onderstaande QR-code. Lees verder

Vergelijkbare artikelen

Onze missie kunt u ook financieel mee ondersteunen. U kunt...
De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het...
Franciscus van Assisi (1182-1226) is een rijke jongeling, die zich...
Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in...
Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan...
Veel parochies keken ernaar uit om een fysieke Alpha te...
Musical en de Missionaire Kerk Na twee jaar (door corona)...
Honderd jaar geleden, in 2019, schreef paus Benedictus XV de...
Het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor vorming en toerusting van...
De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de...