Sint Franciscusdag 2019

2 September 2019

Het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor vorming en toerusting van Bisdom Breda, viert de dag van zijn patroonheilige, 4 oktober, met een middag in het teken van 'de missie vandaag' en als start van de bijzondere missiemaand oktober 2019.

De middag wordt gehouden in de Begijnhof Breda van 15.30 uur tot uiterlijk 18.45 uur. We beginnen met de vespers in de Begijnhofkerk. Daarna zullen pastoor Richard Lobo uit India en zuster Nadiya Bezaniydych uit de Verenigde Staten spreken over hun motieven en ervaringen om als niet-Nederlanders het Evangelie in Nederland te verkondigen. Vervolgens zullen Egbert Bornhijm, Jos de Kreek en Ben Hartmann spreken over de wederzijdse band tusssen de bisdommen Paramaribo en Breda. Doel van deze samenwerking is elkaar ter steunen in de opdracht van de Heer tot missie. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd in de Begijnhofzaal.

Voor wie
Alle pastorale beroepskrachten, vrijwilligers en geïnteresseerde gelovigen nodigen wij van harte uit voor deze bijzondere middag.

Waar en wanneer
De activiteit zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 4 oktober 2019 in de H. Catharinakerk, de kerk van het Begijnhof, en de Begijnhofzaal, Catharinastraat 45 te Breda en duurt van 15.30 tot uiterlijk 18.45 uur.

Oktober 2019 bijzondere missiemaand en de missionaire parochie
Oktober 2019 is dit jaar een bijzondere missiemaand. De Kerk herdenkt dan het eeuwfeest van de apostolische brief van Maximum illud van paus Benedictus XV. Deze tekst verwijst naar de missie-opdracht van het Marcusevangelie: Die zeer grote opdracht:"Gaat uit over de wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping" (Mc. 16,15). Historici beschouwen Maximum illud als het charter van de rooms-katholieke missionaire beweging.

Paus Franciscus koos 'gedoopt en gezonden' als thema voor deze buitengewone missiemaand. Iedere gedoopte is gezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen. Men hoeft daarvoor niet naar de andere kant van de wereld te trekken. Authentiek getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn veel mensen die de bevrijdende boodschap van Christus niet (meer) kennen.
De parochies in het Bisdom Breda staan voor de opdracht missionair te worden. Bisschop Liesen heeft daarom father Mallon, de auteur van het boek 'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei' uitgenodigd. Hij komt op 24 en 25 maart 2020 naar Oudenbosch voor een landelijke conferentie met als thema 'De missionaire parochie'.

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Programma

15.30uur  Opening met vespers
15.55uur  Inleiding op het thema - Ben Hartmann, missiesecretaris
16.00uur  Missie in Nederland
  16.00uurInleiding - Richard Lobo, pater svd en pastoor H. Augustinusparochie Breda
  16.20uurInleiding - zuster Nadiya Beznaiynych SSVM, overste communiteit Den Haag
16.40uur  Pauze
17.00uur   Bondgenoten in missie; de band tussen de bisdommen Paramaribo in Suriname en Breda in Nederland
  17.00uurDe opleiding - Ben Hartmann
  17.10uurDe diakens - diaken Egbert Bornhijm
  17.20uurProjecten - Jos de Kreek, stafmedewerker projecten Bisdom Breda
  17.30uurSamenvatting en uitwisseling - Ben Hartmann
17.45uur  Soep met een broodje
18.45uur  Afsluiting en naar huis

 

Bijeenkomsten

4 okt 2019 - 15:30 tot 18:45

Sint Franciscusdag 2019

Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda