Ken U zelf - ontdek uw talenten

16 September 2020

Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt parochies die werk maken van de missionaire parochie. Voor hen organiseert het op 4 november en op 9 december 2020 twee bijeenkomsten met als titel "Ken U zelf". Beide avonden vinden plaats van 19.00 – 21.30 uur in de Johanneszaal van Centrum Bovendonk te Hoeven. Coronacrisis: In verband met de coronacrisis is eind oktober 2020 besloten de eerste avond online aan te bieden van 19.00- 21.15 uur.

'Teamwork'
Jezus zond zijn leerlingen twee aan twee uit. Binnen een missionaire parochie werken priesters, diakens, pastoraal werkers en gelovigen samen. Hoe straal je enthousiasme uit? Hoe laat je zien dat je een gemeenschap van leerlingen van de Heer bent? Hoe kom je tot goede resultaten in je werkgroep, bestuur of pastoraal team? Goede samenwerking begint met het kennen van elkaar en jezelf. Over welke verborgen talenten beschikt een team? Waar ben ik zelf goed in en waar de ander? Hoe komen de juiste mensen op de juiste plek? Vullen we niet slechts vacatures met mensen die beschikbaar zijn, om de organisatie draaiende te houden? Het Sint Franciscuscentrum organiseert in samenwerking met Xpand, bureau voor visie- en leiderschapschapontwikkeling, twee avonden waarin we dat ontdekken.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor pastorale teams en gelovigen die een sleutelrol spelen binnen het proces van parochievernieuwing. Wij adviseren deel te nemen met uw team. Dan kunt u het meeste rendement uit deze workshops halen.
(De avonden staan ook open voor deelnemers uit alle Nederlandse en Vlaamse bisdommen.)

Ken U zelf
Methoden en instrumenten en hun betekenis
Op de eerste avond leert u met welke instrumenten u uw talenten kunt leren kennen, wat de theorie, achtergrond en de functie van deze instrumenten zijn in het bredere kader van parochievernieuwing. U maakt kennis met de Strengths Finder en de DISC.

Uw eigen DISC-Profiel
Op de tweede avond behandelen en onderzoeken we uw eigen DISC- gedragsprofiel (Dominatie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid); de structuur van uw eigen karakter, uw talenten en de betekenis hiervan binnen uw team.

Zo dragen deze avonden bij aan de opbouw van een sterk team.

Begeleiders
Janny Budding, partner en trainer/consultant en coach van het bureau Xpand en Tom Koot, senior trainer, consultant en coach van Xpand begeleiden de avonden. Het bureau Xpand ondersteunt organisaties in het realiseren van hun eigen missie en roeping. Dankzij Xpand ontwikkelen organisaties zich en kijken zij over de eigen grenzen. Zo groeien instellingen in hun kerncompetentie. Het bureau Xpand heeft een ethisch kompas waarbinnen respect voor de menselijke waardigheid centraal staat. Xpand zoekt steeds naar mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden.

Inschrijven
U kunt u / uw team inschrijven via het aanmeldformulier op deze pagina. Wilt u bij inschrijven uw parochie vermelden? Er is, in verband met de coronacrisis, een maximumcapaciteit van de Johanneszaal van 20 personen. Na inschrijving ontvangt u een werkboek en na afloop het DISC gedragsprofiel.
Coronacrisis
Eind oktober 2020 is besloten de eerste avond op 4 november online aan te bieden van 19.00- 21,15 uur. Hierdoor hoeft geen rekening te worden gehouden met een maxumumcapaciteit.

Kosten
De kosten voor deze avonden worden gedragen door het Sint Franciscuscentrum. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Uw gift kunt u ook overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022  o.v.v. 'Ken U zelf'.

 

 

Bijeenkomsten

4 nov 2020 - 19:00 tot 21:15

Online - Ken u zelf - methoden en instrumenten

Online
9 dec 2020 - 19:00 tot 21:30

Ken u zelf - uw eigen DISC profiel

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven