Publiekslezing 'Als God renoveert' door Leo Fijen

26 November 2019
In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' die gehouden wordt op 24 en 25 maart 2020, heeft het Sint Franciscuscentrum Leo Fijen uitgenodigd. Hij komt op 15 januari 2020 naar Breda. Deze bekende presentator spreekt om 19.30 uur in de H. Antoniuskathedraal. Naast TV-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van het boek 'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse vertaling van 'Divine renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de Canadese priester James Mallon.
 
Wanneer en waar
De avond wordt gehouden op 15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal te Breda van 19.30 -21.30 uur.
 
Voor wie
Deze publiekslezing is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Van harte welkom.
 
Parochievernieuwing en mensen in contact brengen met Jezus Christus
Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart.
 
Zelf is hij vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsgemeenschap behoort de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn.
In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een kleine gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder : 80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk' (2008) en 'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van parochies.
In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof verwoorden. Ook hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het licht.
 
In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.
 
Aanmelden en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Bijeenkomsten

15 jan 2020 - 19:30 tot 21:30

Publiekslezing 'Als God renoveert' door Leo Fijen

Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda