Sint-Franciscuscentrum start in september met nieuwe editie Geloofscursus

29 July 2022

Het nieuwe cursusjaar van het Sint Franciscuscentrum start in september 2022 met een nieuwe editie van de Geloofscursus. Het het vormingscentrum van het bisdom Breda biedt deze cursus aan voor iedereen die zijn of haar geloof wil verdiepen. De cursus is voor iedereen toegankelijk en biedt een gedegen basis voor wie zich oriënteert op het kerkelijk vrijwilligerswerk.

De cursus is opgebouwd uit zeven modules, met vier, drie of twee bijeenkomsten per module. De modules vullen elkaar aan maar zijn ook los van elkaar te volgen. Het Sint Franciscuscentrum biedt komend studiejaar de gehele cursus in één jaar aan in Bergen op Zoom.

Uit welke modules bestaat de geloofscursus
Geloofscursus module I Geloofsbelijdenis
Geloofscursus module II Inleiding Missionaire Parochie
Geloofscursus module III Inleiding Gebed
Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten
Geloofscursus module V Inleiding Bijbel
Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis
Geloofscursus module VII Introductie Sociale Leer van de Kerk

Informatie en inschrijven
Inschrijving geschiedt per module. Meer informatie is te lezen bij de betreffende module.