Geloofscursus module VII Introductie Sociale Leer van de Kerk

4 July 2022

Op 28 juni 2023 start de zevende korte module van de Algemene Geloofscursus. Op het programma staat module VII "Introductie Sociale leer van de Kerk".

De geloofscursus
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. De modules vullen elkaar aan, maar zijn ook los te volgen.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, en ook voor alle andere geïnteresseerden, iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van vrijwilliger in werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond, willen wij deze cursus aanbevelen. 

Door wie
De inleidende avond wordt verzorgd door Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum en samen met Egbert Bornhijm, diaken in Bisdom Breda en communicatieregisseur Sint Franciscuscentrum. Voor de tweede avond hebben wij gastdocent Stan van Ommen (onder voorbehoud) theoloog en docent levensbeschouwing, bereid gevonden ons mee te nemen.

Waar en tijd 
De locatie is het Praathuis van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom, de tijd is van 19.30 - 21.30 uur. Voor de andere datum zie de kalender hiernaast.

Waarover gaat de sociale leer?
De sociale leer is het best bewaarde geheim van de Kerk. U maakt kennis in deze cursus met deze onbekende schat van de rooms-katholieke Kerk.
In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen.

Wat leert u in de cursus sociale leer?

  • de basisbegrippen van de sociale leer

  • begrijpt u uw eigen praktijk vanuit de sociale leer

  • werkt u met de sociale leer op de plaats waar u staat

Opbouw van de avonden
De eerste avond zal bestaan uit een algemene inleiding op de Sociale Leer van de Kerk, het katholiek sociaal denken.
De volgende avond zal gewijd zijn aan een toepassing van het katholiek sociaal denken in het onderwijs.

Kosten
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage, ter plekke of over te maken, is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

28 jun 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VII Introductie Sociale Leer van de Kerk

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
12 jul 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VII Sociale Leer van de Kerk en onderwijs

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom