Studiedag Liturgie 2022: ‘Bidden en vieren in kleine kring’

12 April 2022

De Diocesane Commissie voor Liturgie en het Sint Franciscuscentrum organiseren de jaarlijkse studiedag Studiedag Liturgie 2022: ‘Bidden en vieren in kleine kring’. Deze zal plaatsvinden op 17 mei 2022 van 10.00 uur tot 15.30 uur in zaal De Pelgrim 2 – Cuyperszaal van de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch.

Bidden en vieren in kleine groepen 
Op dit ogenblik maakt kerkelijk Nederland een intense transitie door. In de toekomst zal de Kerk uit kleinere groepen gelovigen bestaan, kleiner dan we nu zijn gewend, en in een omgeving van mensen die vervreemd zijn van of simpelweg vreemd zijn aan het christelijk geloof en een kerkelijke praktijk. We zullen meer missionair moeten zijn, getuigen en uitnodigen. In de missionaire Kerk is het bijeenbrengen van kleine groepen ook een bewuste keuze, om elkaar te sterken in het geloof door samen erover te spreken, te bidden en te vieren. Een cultuur van gebed is de voorwaarde en het fundament van een missionaire parochie. Het bidden en vieren in kleine groepen kan mensen van buiten helpen om binnen te gaan in geloof en Kerk. En de praktijk van het samen bidden helpt om de Eucharistieviering sterker als bron en hoogtepunt van christelijk leven te beleven.

Door wie en wat
Tijdens deze studiedag willen we twee hoofdsprekers aan het woord laten:
* Dr. Sam Goyvaerts, universitair docent aan de Faculteit voor Katholieke Theologie in Utrecht / Tilburg, zal spreken over ‘Liturgie en gemeenschap op de drempel’. De drempel verwijst enerzijds naar de transitie van het kerkelijk leven en anderzijds naar het initiërende, liminale karakter van bepaalde liturgische vormen: nog niet helemaal binnen maar ook niet meer helemaal buiten.
* Zr. Hildegard Koetsveld osb zal vanuit haar ervaring als lid van een contemplatieve religieuze gemeenschap in gaan op de werking van het gebed onder de titel ‘'Bidden als schakel tussen God en wereld’

Daarnaast zal een aantal mensen vanuit hun pastorale praktijk een vorm van bidden en vieren in kleine groepen toelichten.
* Aan bod komen onder andere
- het bidden in het kader van Alpha door pastoraal werkster Laura de Vries,
- bidden met jeugd en jongeren door pastoor Jochem van Velthoven en
- seniorenvieringen door pastoraal werkster Petra Mergearts.

Voor wie
Iedereen, van pastorale beroepskracht, vrijwilliger tot geïnteresseerde, met een hart voor de katholieke liturgie en voor de missionaire parochie, nodigen wij uit. De leden van de pastorale teams en parochiebesturen vragen we deze uitnodiging ook verder bekendheid te geven aan groepen in de parochie, die nauwe verwantschap hebben met en interesse in liturgie, zang en catechese.

Wanneer, hoe en kosten
De studiedag liturgie vindt plaats op dinsdag 17 mei van 10.00 uur tot 15.30 uur Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een bijdrage van € 15,-. Dit bedrag kunt u overmaken naar NL91RABO0158784022 t.n.v. Sint Franciscuscentrum o.v.v. studiedag liturgie, of op de dag zelf contant betalen.

Aanmelden
Voor de Studiedag Liturgie 2022 kunt u zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Verslag met sfeerimpressie
Voor een verslag van deze mooie dag met foto's voor een fijne sfeerimpressie, zie de website van het Bisdom Breda: Terugblik: Studiedag over bidden en vieren in kleine kring.

Bijeenkomsten

17 mei 2022 - 10:00 tot 15:30

Studiedag Liturgie 2022: ‘Bidden en vieren in kleine kring’

Basiliek H.H. Agatha en Barbara, zaal De Pelgrim 2 - Cuyperszaal, Markt 57, 4731 HN Oudenbosch