Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

3 March 2020

Update 12 januari 2021: Door de verlenging van de strenge lockdown tot en met 9 februari 2021, schorten we de gehele cursus, die zou starten op 3 februari 2021 voorlopig op.

Deze gehele reeks data van 1 april tot en met 3 juni is afgelast vanwege de coronacrisis.
De cursus wordt hervat aanvang 2021 op 3 februari 2021. Voor alle nieuwe data zie de kalender hiernaast.

Op 1 april 2020 start de derde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Liturgie en Sacramenten'.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie
De cursus wordt gegeven door mevrouw Myriam de Jong, werkzaam bij het Centrum voor Christelijk Vormingswerk in het bisdom Antwerpen, en Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum.

Inhoud
Tijdens de avonden zal behandeld zal worden:

Wat is liturgie en over Woord en Sacrament
De zondag en het Paasmysterie / Paastriduüm
Het liturgisch jaar Doop, Eucharistie en Vormsel
De overige sacramenten

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking.

Kosten
Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

1 apr 2020 tot 3 jun 2020 - 19:30 tot 21:30

AFGELAST - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten 1 t/m 5

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
3 feb 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
10 feb 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
24 feb 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
3 Mar 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
10 Mar 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda