Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

3 March 2020

Update 6 april 2022: Nieuwe data  zijn gevonden: 16 mei en 23 mei 2022. Allen hartelijk welkom.

Update 13 november 2021: De cursus wordt gedurende de komende 3 weken van 13 november - 4 december 2021 opgeschort. De nieuwe data zijn begin 2022 op 5 en 12 januari.

Update 30 juni 2021: De cursus wordt weer opgepakt in het najaar 2021. We starten op 6 oktober. Voor de nieuwe data zie de kalender hiernaast.
Update 12 januari 2021: Door de verlenging van de strenge lockdown tot en met 9 februari 2021, schorten we de gehele cursus, die zou starten op 3 februari 2021 voorlopig op.
Update: De cursus wordt hervat aanvang 2021 op 3 februari 2021. Voor alle nieuwe data zie de kalender hiernaast.
Update maart 2020: Deze gehele reeks data van 1 april tot en met 3 juni is afgelast vanwege de coronacrisis.

Op 1 april 2020 zou de start zijn van de derde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Liturgie en Sacramenten'. Na nog een poging, die moest worden opgeschort, starten we op 6 oktober 2021.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie
De cursus wordt gegeven door mevrouw Myriam de Jong, werkzaam bij het Centrum voor Christelijk Vormingswerk in het bisdom Antwerpen, en Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum.

Inhoud
Tijdens de avonden zal behandeld zal worden:

Wat is liturgie en over Woord en Sacrament
De zondag en het Paasmysterie / Paastriduüm
Het liturgisch jaar
Doop, Eucharistie en Vormsel
De overige sacramenten

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking.

Kosten
Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

6 okt 2021 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
20 okt 2021 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
3 nov 2021 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
17 nov 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - 17/11 en 1/12 Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
1 dec 2021 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
5 jan 2022 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
12 jan 2022 - 19:30 tot 21:30

Opgeschort - Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
16 mei 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
23 mei 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda