Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk

28 March 2019

Op 25 april 2019 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: 'Sociale leer van de Kerk'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Voor wie
Voor vrijwilligers in de parochie, voor alle geïnteresseerden, voor iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van vrijwilliger in werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond, willen wij deze cursus aanbevelen. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

Waarover gaat de sociale leer?
De sociale leer is het best bewaarde geheim van de Kerk. U maakt kennis in deze cursus met deze onbekende schat van de rooms-katholieke Kerk.
In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen.

Wat leert u in de cursus sociale leer?

  • de basisbegrippen van de sociale leer

  • begrijpt u uw eigen praktijk vanuit de sociale leer

  • werkt u met de sociale leer op de plaats waar u staat

Opbouw van de avonden
De eerste avond zal bestaan uit een algemene inleiding op de Sociale Leer van de kerk, het katholiek sociaal denken.
De volgende vier avonden zullen gewijd zijn aan toepassingen van de Sociale Leer van de Kerk in categoriaal pastoraat, politiek, onderwijs en parochie.

Wie geven de cursus?
De heer Jos ven Gennip, onder meer voormalig lid van de Eerste Kamer namens het CDA en voormalig directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA.
De heer Embregt Wever
, diocesaan medewerker Diaconie  Bisdom s'-Hertogenbosch en voormalig straatpastor.
De heer Jack Biskop
, directeur bestuurder SWV onderwijs en voormalig parlementslid van het CDA.
De heer Stan van Ommen
, bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs Bisdom Breda.
Mevrouw Freijkje van Gennip, pastoraal werkster geestelijke verzorging in het Bravis ziekenhuis Roosendaal, voormalig pastoraal werkster H. Mariaparochie in Etten-Leur

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

 

 

 

 

Bijeenkomsten

25 apr 2019 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk - J. van Gennip Grondslag & geschiedenis van de SLK

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
16 mei 2019 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk - E. Wever SLK in het categoriaal pastoraat - straatpastoraat en verslavingen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
23 mei 2019 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk - J. Biskop SLK in de politiek

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
6 jun 2019 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk - S. van Ommen SLK in het onderwijs

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
13 jun 2019 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI: Sociale Leer van de Kerk - F. van Gennip SLK in de parochie

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen