Geloofscursus module VI Sociale Leer van de Kerk

8 December 2021

Op 2 februari 2022 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: 'Sociale leer van de Kerk'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Voor wie
Voor vrijwilligers in de parochie, voor gelovigen en geïnteresseerden, voor iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van vrijwilliger in werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond, willen wij deze cursus aanbevelen. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

Waarover gaat de sociale leer?
De sociale leer is het best bewaarde geheim van de Kerk. U maakt kennis in deze cursus met deze onbekende schat van de rooms-katholieke Kerk.
In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen.

Wat leert u in de cursus sociale leer?

  • de basisbegrippen van de sociale leer

  • begrijpt u hoe de sociale leer zich verhoudt tot de missionaire Kerk

  • begrijpt u uw eigen praktijk vanuit de sociale leer

  • werkt u met de sociale leer op de plaats waar u staat

Opbouw van de avonden
De eerste avond zal bestaan uit een algemene inleiding op de Sociale Leer van de kerk, het katholiek sociaal denken.

De volgende vier avonden zullen gewijd zijn aan Sociale Leer van de Kerk, Caritas en missionaire Kerk en aan toepassingen van de Sociale Leer van de Kerk in parochie en onderwijs.

Wie geven de cursus?
De heer drs. Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum
Diaken drs. Egbert Bornhijm, communicatieregisseur Sint Franciscuscentrum, stafmedewerker vicariaten Bisdom Breda
Diaken dr. Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde Caritas Bisdom Breda
Mevrouw drs. Marja Wittenbols, projectuitvoerdervan De Vonk voor maatschappelijke activering
De heer Stan van Ommen MA, voormalig bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs Bisdom Breda, docent levensbeschouwing

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwilige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

 

 

 

Bijeenkomsten

2 feb 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Sociale Leer van de Kerk grondslag, geschiedenis en basisbeginselen - B. Hartmann en diaken E. Bornhijm

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
9 feb 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Sociale Leer van de Kerk en Missionaire Kerk - B. Hartmann en E. Bornhijm

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
23 feb 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Sociale Leer van de Kerk en Caritas - diaken V. de Haas

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
9 Mar 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Sociale Leer van de Kerk en armoede - M. Wittenbols

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
16 Mar 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Sociale Leer van de Kerk en onderwijs - S. van Ommen

H. Antoniusathedraal, St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda