Basiscursus Parochiebesturen 2022

29 August 2022

In samenspraak met de medewerkers van het bisdom en de vicariaten organiseert het Sint Franciscuscentrum de basiscursus Parochiebestuur 2022. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten in het najaar van 2022 en een terugkomavond, die later wordt ingepland. De cursusdata in het najaar zijn maandag 10, 17 en 31 oktober, 7 en 21 november van 19.15 - 21.30 uur in het bisdomkantoor, Veemarktstaat 48 in Breda. 

Voor wie
Nieuwe parochiebestuurders en bestuurders die deze cursus nog niet eerder of lang geleden hebben gevolgd nodigen wij van harte uit.

Doel
De cursus helpt nieuwe parochiebestuurders om zich te oriënteren op hun functie en taak en draagt eraan bij dat het bestuurswerk met meer inzicht, plezier en enthousiasme kan worden vervuld.

Door wie
De leiding van de basiscursus berust bij pastoraal werker Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw en stafmedewerker vicariaten, en diaken Egbert Bornhijm, stafmedewerker vicariaten en staf Sint Franciscuscentrum. De avonden worden mede verzorgd door medewerkers vanuit de verschillende diocesane diensten, zoals personeelszaken, financiën, bouwzaken en vorming en toerusting. Dat maakt kennismaken met deze functionarissen mogelijk.

Parochiebestuurders oefenen hun taak uit namens de bisschop. Daarom is er tijdens de laatste bijeenkomst gelegenheid tot ontmoeting met de bisschop.

Inhoud
Er wordt stilgestaan bij de opdracht van de parochie, bij taken en samenstelling van het parochiebestuur, het functioneren van het bestuur en de plaats en rol van het bestuur in de parochie.

  • Algemene informatie over Kerk, geloof, parochie en de eigen aard en opdracht van de parochie;
  • Missionaire Kerk en Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom;
  • Visie-ontwikkeling binnen Bisdom Breda met aandacht voor Missionair Kerk-zijn en het diocesaan beleid waar de parochie mee te maken heeft;
  • Geloofsleven en parochieleven; vanuit welke spiritualiteit oefent een parochiebestuurder haar/zijn taak uit?
  • Ondersteuning, vorming en toerusting;
  • De taken van het parochiebestuur; beheerstaak, werkgeverschap, zorg voor vrijwilligers, VOG en AVG, advies over pastoraal beleid;
  • Het functioneren van het parochiebestuur in relatie tot de eigen parochianen en in relatie tot de bisschop en het bisdom, andere parochies, instellingen en andere overheden;
  • Interne en externe communicatie;
  • Informatie over bisdom en bisdomkantoor;
  • Casussen en eigen vragen van cursisten.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw, 076-5223444, gkok@bidombreda.nl

Cursusmap en kosten
U ontvangt bij aanvang een cursusmap. De kosten voor de bijeenkomsten en de map worden gedragen door het bisdom. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden, bij voorkeur ruim voor 10 oktober 2022, door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.
 

Bijeenkomsten

10 okt 2022 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2022

Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, Breda
17 okt 2022 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2022

Bisdom Breda, Veemarktstraat 46, Breda
31 okt 2022 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2022

Bisdom Breda, Veemarktstraat 46, Breda
7 nov 2022 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2022

Bisdom Breda, Veemarktstraat 46, Breda
21 nov 2022 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2022

Bisdom Breda, Veemarktstraat 46, Breda