Basiscursus Parochiebesturen 2020

15 July 2020

In samenspraak met de vicaris en stafmedewerkers van de vicariaten organiseert het Sint Franciscuscentrum de basiscursus Parochiebesturen 2020.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten in het najaar en een terugkomavond op 10 mei 2021. 13 september 2021. De cursusdata in het najaar zijn dinsdag 13 oktober in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk te Breda van 19.15 - 21.30 uur, maandag 19 oktober, dinsdag 3 november en maandag 16 november -.> 24 november in Centrum Bovendonk te Hoeven van 19.15 - 21.30 uur, en maandag 30 november van 18.00 - 21.30 uur in het bisdomkantoor in Breda, waar u ook kennis kunt maken met vicaris-generaal Lindeijer en bisschop Liesen.

Voor wie
Nieuwe parochiebestuurders en bestuurders die deze cursus nog niet eerder of lang geleden hebben gevolgd nodigen wij van harte uit.

Doel
De cursus helpt nieuwe parochiebestuurders om zich te oriënteren op hun functie en taak en draagt eraan bij dat het bestuurswerk met meer inzicht, plezier en enthousiasme kan worden vervuld.

Door wie
De leiding berust bij ervaren docenten: pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek.

Inhoud
Er wordt stilgestaan bij de de opdracht van de parochie, bij taken en samenstelling van het parochiebestuur, het functioneren van het bestuur en de plaats en rol van het bestuur in de parochie.

Onderwerpen:

  • De eigen aard en opdracht van de parochie;
  • Het diocesaan beleid waar de parochie mee te maken heeft;
  • Mogelijkheden om de parochie meer missionair te maken;
  • De taken van het parochiebestuur; beheerstaak, werkgeverschap, zorg voor vrijwilligers, advies over pastoraal beleid. In dit kader wordt ook stil gestaan bij de vraag wat het parochiebestuur moet doen in relatie tot VOG's en AVG;
  • Het functioneren van het parochiebestuur in relatie tot de eigen parochianen en in relatie tot de bisschop en het bisdom, andere parochies, instellingen en andere overheden;
  • De kunst van het besturen (besluitvormingsprocessen, efficiënt besturen, taakverdeling, ontwikkeling van goed leiderschap);
  • Interne en externe communicatie;
  • Vanuit welke spiritualiteit oefent een parochiebestuurder haar/zijn taak uit?
  • Casussen en eigen vragen van cursisten.

Parochiebestuurders oefenen hun taak uit namens de bisschop. Daarom is er tijdens de laatste bijeenkomst gelegenheid tot ontmoeting met de bisschop. Ook is er dan gelegenheid om kennis te maken met diocesane diensten zoals personeelszaken, financiën en bouwzaken.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw, 076-5223444, gkok@bidombreda.nl

Cursusmap en kosten
U ontvangt bij aanvang een cursusmap. De kosten voor de bijeenkomsten en de map worden gedragen door het bisdom. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden tot 30 september 2020 door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

 

Bijeenkomsten

13 okt 2020 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2020

Ontmoetingsruimte H. Michaëlkerk, Hooghout 67 in Breda
19 okt 2020 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2020

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
3 nov 2020 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2020

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
24 nov 2020 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2020 van 16/11 verplaatst naar 24/11

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
30 nov 2020 - 18:00 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2020

Bisdomkantoor, Veemarktstraat 48, Breda
10 mei 2021 - 19:15 tot 21:30

Opgeschort naar 13 september- Terugkomavond Basiscursus Parochiebesturen 2020

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
13 sep 2021 - 18:00 tot 21:30

Afgelast - Terugkomavond Basiscursus Parochiebesturen 2020

Bisdomkantoor, Veemarktstraat 48, Breda