Basiscursus Parochiebesturen 2019

15 August 2019

Voor de basiscursus parochiebesturen in 2020 klik hier.

In samenspraak met de vicaris en stafmedewerkers van de vicariaten organiseert het Sint Franciscuscentrum de basiscursus Parochiebesturen 2019.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.15 (inloop om 19.00 uur) -21.30 uur in Bovendonk te Hoeven en begint op 7 oktober. De vijfde en laatste bijeenkomst op 25 november is van 18.00 - 21.30 uur in het bisdomkantoor te Breda waar u ook kennis kunt maken met onze bisschop.

Voor wie

Nieuwe parochiebestuurders en bestuurders die de cursus nog niet eerder of lang geleden hebben gevolgd.

Door wie

De cursus wordt geleid door ervaren docenten pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek.

Inhoud

De cursus staat stil bij de taken en samenstelling van het parochiebestuur, het functioneren ervan en de plaats en rol van het bestuur in de parochie.

Onderwerpen:

  • De eigen aard en opdracht van de parochie;
  • Het diocesaan beleid waar de parochie mee te maken heeft;
  • Mogelijkheden voor parochievernieuwing;
  • De taken van het parochiebestuur; beheerstaak, werkgeverschap, zorg voor vrijwilligers, advies over pastoraal beleid. In dit kader wordt ook stil gestaan bij de vraag wat het parochiebestuur moet doen in relatie tot VOG's en AVG;
  • Het functioneren van het parochiebestuur in relatie tot de eigen parochianen en in relatie tot de bisschop en het bisdom, andere parochies, instellingen en andere overheden;
  • De kunst van het besturen (besluitvormingsprocessen, efficiënt besturen, taakverdeling, ontwikkeling van goed leiderschap);
  • Interne en externe communicatie;
  • Vanuit welke spiritualiteit oefent een parochiebestuurder haar/zijn taak uit?
  • Casussen en eigen vragen van cursisten.

Parochiebestuurders oefenen hun taak uit namens de bisschop. Daarom is er tijdens de laatste bijeenkomst gelegenheid tot ontmoeting met de bisschop en kennismaken met diocesane diensten zoals personeelszaken, financiën en bouwzaken.

Doel
De cursus helpt nieuwe parochiebestuurders om zich te oriënteren op hun functie en taak en draagt eraan bij dat het bestuurswerk met meer inzicht, plezier en enthousiasme kan worden vervuld.
 
Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw, 076-5223444, gkok@bidombreda.nl

Cursusmap en kosten

U ontvangt bij aanvang een cursusmap. De kosten voor cursus en map worden gedragen door het bisdom.

Aanmelden

U kunt zich voor deze cursus aanmelden tot 30 september 2019 door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

7 okt 2019 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2019

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
14 okt 2019 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2019

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
28 okt 2019 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2019

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
11 nov 2019 - 19:15 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2019

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
25 nov 2019 - 18:00 tot 21:30

Basiscursus Parochiebesturen 2019

Bisdomkantoor, Veemarktstraat 48, Breda