Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten

4 July 2022

Op 8 februari 2023 start de vierde module van de Algemene Geloofscursus. Op het programma staat module IV "Liturgie en Sacramenten".

De geloofscursus
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. De modules vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te volgen.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie
De cursus wordt verzorgd door Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum samen met (onder voorbehoud) de zusters Maria van Jesse en Maria Vrede, Blauwe zusters, dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, die sinds 2020 wonen op het Begijnhof in Breda.

Waar en tijd 
De locatie is het Praathuis van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom de tijd is van 19.30 - 21.30 uur. Voor alle data zie de kalender hiernaast.

Inhoud
Op de vier avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Wat is liturgie en over Woord en Sacrament
  • De zondag en het Paasmysterie/ Paastriduüm
  • Het liturgisch jaar
  • Doop, Eucharistie, Vormsel en de overige sacramenten

Kosten
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage, ter plekke of over te maken, is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

8 feb 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
15 feb 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
1 Mar 2023 - 19:30

Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
8 Mar 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom