Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis

4 July 2022

Op 24 mei 2023 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus. Op het programma staat module VI "Kerkgeschiedenis".

De geloofscursus
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. De modules vullen elkaar aan, maar zijn ook los te volgen.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie,
De cursus wordt verzorgd door Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum, theoloog en historicus.

Waar en tijd
De locatie is het Praathuis van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom de tijd is van 19.30 - 21.30 uur. Voor de data zie de kalender hiernaast.

Achtergrond en inhoud
In deze cursus belichten we in drie avonden telkens een belangrijke periode uit de geschiedenis van de katholieke Kerk. Periodes in de geschiedenis van belang voor het begrip van deze tijd. In drie sleutelperiodes in het leven van de Kerk willen we de licht- en schaduwzijden bespreken en bekijken.

We gaan in op de maatschappelijke omstandigheden en op het geloofsleven van degenen die toen daarin leefden en die ons het geloof hebben doorgegeven. In het bijzonder schenken we aandacht aan het leven van een heilige die in die periode heeft geleefd en die in de omstandigheden van het moment een wegwijzer is voor het navolgen van Jezus en het beleven van het evangelie.

In de geloofsbelijdenis drukken we het geloof uit dat de Kerk heilig is. Dat is zij ook, omdat zij door God is bijeengebracht en bestaat uit mensen die door God zijn geheiligd. Dat wil jammer genoeg niet zeggen dat alle leden van de Kerk, in het verleden en nu, persoonlijk even heilig zijn. Bovendien blijven we allemaal kinderen van onze tijd en staan onder invloed van de tijdsgeest. In steeds wisselende omstandigheden hebben de leiders en leden van de Kerk geprobeerd recht te doen aan het evangelie, met meer of met minder enthousiasme en met meer of met minder succes. Het zijn de heiligen, zoals de heilige Franciscus, die in hun tijd een getuigenis geven van de echte geest van het evangelie en laten zien wat het is om leerling van Jezus te zijn.

Kosten
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage, ter plekke of over te maken, is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

24 mei 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
31 mei 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom
14 jun 2023 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis

Praathuis Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom