Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

11 November 2019

Update april 2022: De laatste bijeenkomst staat gepland op 11 mei 2022.

Update januari 2021: Vanwege de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 wordt u voor een nog nader te bepalen datum uitgenodigd voor deze laatste bijeenkomst.
Update november 2020: Vanwege de afgelasting van de vijfde avond op 18 maart 2020 door het coronavirus, bent u uitgenodigd voor de laatste bijeenkomst van deze module op 13 januari 2021. Hartelijk welkom!

Op 22 januari 2020 start de tweede module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Gebed'.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze module heeft als doel om bekend te raken met verschillende vormen van gebed. De inleidingen willen ook helpen om te komen tot het verdiepen van het bidden met de Kerk en van het persoonlijk gebedsleven.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.
 
Door wie, waar en wanneer
De cursus wordt gegeven door Norbert Schnell, rector Priester- Diakenopleiding Bovendonk, en mevrouw Lenie Robijn, werkzaam in de parochie als pastoraal werkster, in de ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda van 19.30 - 21.30 uur.
 
Inhoud
Behandeld zal worden tijdens deze avonden:
  • Wat is bidden, het gebedsleven van Jezus
  • Bidden in gemeenschap en het persoonlijk gebed
  • Lectio divina en andere gebedsvormen
  • Het getijdengebed
  • Geestelijke begeleiding en sacrament van boete en verzoening

Aanmelden en kosten
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom

Bijeenkomsten

22 jan 2020 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
5 feb 2020 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
19 feb 2020 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
4 Mar 2020 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
18 Mar 2020 - 19:30 tot 21:30

AFGELAST - Geloofscursus - Module II: Inleiding Gebed

Ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
13 jan 2021 - 19:30 tot 21:30

Afgelast - Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

H. Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
27 jan 2021 - 19:30 tot 21:30

Afgelast - Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

H. Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
11 mei 2022 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

H. Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda