Boeiend webinar op 26 mei 2021 'Gebed verandert niet God maar verandert ons'

2 June 2021

Het is God die renoveert
Binnen de missionaire Kerk leeft de ervaring dat de vernieuwing van de Kerk niet van de mens afhangt maar van God. Het is God die renoveert. In het gebed beleven we de relatie met Hem.

Binnen de missionaire Kerk staat gebed dan ook centraal. Voor de leiding van het Sint-Franciscuscentrum vormde dit de reden Carolijn Van Voorst tot Voorst uit te nodigen te spreken over haar gebedservaring. Zij deed dit tijdens een webinar op woensdag 26 mei 2021 in een tweegesprek met Ben Hartmann, de directeur van het Sint Franciscuscentrum. Carolijn Van Voorst tot Voorst is een van de oprichters van Samuel Advies, een stichting die gezinnen begeleidt op het gebied van de geloofsopvoeding. Ongeveer 40 deelnemers uit het hele land luisterden aandachtig naar deze rijke lezing.

Het gebed is een antwoord op Zijn liefde voor ons
Carolijn Van Voorst tot Voorst sprak vanuit haar eigen gebedservaring. Zij weet dat God van haar houdt. "Dat besef leeft diep in mij. Het gebed is een antwoord op Zijn liefde voor ons. God nodigt ons uit om in een liefdesrelatie met Hem te leven. Daarin speelt het gebed een belangrijke rol. Ook als je getrouwd bent, zeg je tegen je man dat je van hem houdt. Je wilt bij elkaar zijn. Je wilt groeien in deze relatie. Als je van God houdt ga je bidden. Het gebed is niet bedoeld om God naar je hand te zetten. Ik herken me in de houding van Maria die zichzelf openstelde voor God. Jezus Christus bad in de Hof van Olijven: "Niet mijn wil maar uw wil geschieden."

Je krijgt andere inzichten, God verhoort je op andere manieren dan je zelf denkt
Mijn ervaring is dat, wanneer ik bid, ik God niet verander maar God mij. Ik krijg steeds andere inzichten." Carlijn illustreerde dit aan de hand van enkele voorbeelden. "Soms waren er moeilijke situaties in de familie. Ik vroeg me af wat ik moest doen. Ik heb veel gebeden. Er kwam uitkomst. Je moet wel geduld hebben. Sommige intenties vragen erom dat je volhardt in het gebed. Je moet er ook open voor staan dat God je op andere manieren verhoort dan jezelf denkt."

De Eucharistische aanbidding helpt om te groeien in openheid naar God
Volgens Carolijn helpt de Eucharistische aanbidding om te groeien in deze openheid. Tijdens de Aanbidding verwijl je in stilte bij de Heer. Hij kijkt naar jou en jij kijkt naar Hem. In gebed brengen we dan alles bij Hem. Je kunt God op verschillende manieren ontmoeten. Zo ontdekt de mens God door het woord dat Hij spreekt in de Schrift. Je kunt God ook ontwaren in de natuur, bijvoorbeeld in de pracht van een zonsondergang. Ze wees ook op het belang van het dankgebed. "Als je dankt richt je jezelf omhoog en dat helpt ook."

Het gebed is de basis van al wat Samuel Advies doet
Carolijn Van Voorst tot Voorst vertelde ook over de rol van het gebed bij Samuel Advies. "Gebed speelt een grote rol. Het gebed is de basis van al wat Samuel doet. We doen dit met een tekst uit de Psalmen in ons achterhoofd: Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de bouwlieden voor niets (Ps. 127,1). We bidden voor elke vergadering. Voor onze jubileumviering wilden we de KISI-kids uitnodigen. Een aantal van onze medewerkers zag dat niet zitten. We zijn samen gaan bidden om uitkomst. We hebben ook anderen gevraagd voor ons te bidden. Zo groeiden we samen naar een positieve beslissing toe."

Voor elkaar bidden bouwt de gemeenschap op
Vanuit haar ervaringen bij Samuel gaf Carolijn tips aan de parochies. Een missionaire parochie leeft van het gebed. Je maakt dit concreet door voor elkaar te bidden. Ze gaf een voorbeeld. In vrijwel iedere parochie doen kinderen hun Eerste Communie. Je kunt de gelovigen vragen een eerste communicant te "adopteren" en voor hem of haar te bidden. Zo draag je bij aan de opbouw van de gemeenschap. Je geeft de kinderen een groot geschenk door voor hen te bidden. Je stuurt als het ware de liefde van God naar dat ene kind toe. Zo bouw je de parochiegemeenschap op.