Inleiding spiritualiteit: vier grote tradities

8 December 2017

Het Sint Franciscuscentrum organiseert vier cursusavonden 'Inleiding spiritualiteit: vier grote gebedstradities'.

Wanneer en waar

U bent welkom op de woensdagavonden 14 en 21 maart en 4 en 11 april 2018 van 19.30 uur - 21.30 uur in PDOP Bovendonk, Hofstraat 8, te Hoeven

Voor wie

Voor de gelovige vrijwilliger en alle belangstellenden die hun geloof willen verdiepen en verinnerlijken.

Achtergrond

Hoe laat je het geloof van betekenis zijn in je leven? Hoe bid je, hoe ga je om met de anderen en met je omgeving in de geest van Jezus? In de loop van de eeuwen hebben mensen verschillende vormen gevonden om Jezus concreet na te volgen in hun bidden en werken. Daaruit zijn verschillende grote spiritualiteitstradities ontstaan, vaak verbonden met een kloosterorde. Zij wijzen - voor wie wil - een weg met eigen accenten in de omgang met God, de medemens en de schepping.

Inhoud

In een serie van vier avonden maakt u kennis met vier spiritualiteitstradities uit de Westerse Kerk:

1) de karmelitaanse spiritualiteit door de karmeliet pater Frans Vervooren, kenner van de grote karmelitaanse schrijvers

2) de franciscaanse spiritualiteit door de franciscaan Theo van Adrichem, onder andere verantwoordelijk voor het roepingenwerk in zijn orde

3) de ignatiaanse spiritualiteit door de jezuïet Nikolaas Sintobin, onder meer bekend van de online ignatiaanse retraites

4) de benedictijnse spiritualiteit door zuster Martha Verstraeten, abdis van de benedictinessen van O.L. Vrouwe Abdij in Oosterhout

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden voor de avonden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Bijeenkomsten

14 Mar 2018 - 19:30 tot 21:30

Inleiding karmelitaanse spiritualiteit

Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
21 Mar 2018 - 19:30 tot 21:30

Inleiding franciscaanse spiritualiteit

Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
4 apr 2018 - 19:30 tot 21:30

Inleiding ignatiaanse spiritualiteit

Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
11 apr 2018 - 19:30 tot 21:30

Inleiding benedictijnse spiritualiteit

Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven