De Zeven Kruiswoorden van Jezus - Joseph Haydn

17 February 2018

Passieconcert met meditaties - mgr. Liesen

Op zondag 18 maart 2018 om 15.00 uur organiseert de Catharinaparochie Oosterhout in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum een passieconcert in de Sint-Jansbasiliek te Oosterhout Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn uitgevoerd door La Chapelle Sauvage onder leiding van Karel De Wilde - met meditaties van onze bisschop mgr. J. Liesen.

La Chapelle Sauvage komt met dit repertoire naar de Sint-Jansbasiliek van Oosterhout. Ook Mgr. Liesen zal aanwezig zijn om dit bijzondere werk theologisch toe te lichten en de muzikale meditatie te begeleiden! Op die wijze wordt een klassiek meesterwerk niet alleen op authentieke wijze uitgevoerd, maar ook echt zoals de componist het bedoeld heeft, m.n. deelnemen aan de gemoedstoestand, de verlatenheid maar ook het vertrouwen en de overgave van de lijdende Christus aan het kruis. Veel ingrediënten dus voor een intens passieconcert dat u ongetwijfeld nog lang zal bijblijven.

“De zeven laatste woorden van onze Verlosser aan het kruis”

Dit meesterwerk van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn werd geschreven als een volwaardige vastenmeditatie. Het werk begint met een ouverture gevolgd door zeven meditaties (als het ware auditieve ensceneringen) van/op de zeven laatste woorden van de Heiland aan het kruis. De kerk was donker, enkel met kaarslicht om het kruis verlicht, en tussen elke muzikale meditatie las de bisschop telkens één van de zeven laatste woorden ("Vader waarom hebt gij mij verlaten", "Ik heb dorst", "Vrouw zie daar uw zoon" etc)”. Haydn goot elk van deze zeven laatste woorden telkens in een ander muzikaal idee steeds met sonatevorm structuur en met op het einde de fameuze aardbeving "Il terremote".

Dit werk behoort dan ook tot de toppers van de strijkkwartetliteratuur, hèt genre waar Haydn de vader van is!

La Chapelle Sauvage

La Chapelle Sauvage ontstond onder impuls van de jonge Belgische dirigent Karel De Wilde als een internationaal initiatief van jonge professionele musici komende uit geheel de wereld. Wat hen samenbracht en typeert is een wilde en ontembare muzikale ambitie met een eigentijdse, kritische en reflectieve attitude. Niettegenstaande hun vaste kern modificeert hun bezetting zich gedurig naargelang het repertoire, dat een grote verscheidenheid aan kamermuziek bevat evenals werken voor symfonisch orkest en regelmatig samenwerkt met koren en internationale solisten. Hierbij steeds op zoek naar een creatieve en authentiek verantwoorde uitvoering, gebruik makende van de kennis en modernste technieken waarover we heden ten dage beschikken.

In het kort

Joseph Haydn - Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, zondag 18 maart 2018 om 15.00 uur - Sint-Jansbasiliek Oosterhout, La Chapelle Sauvage - Mgr. J. Liesen

Inschrijven en kosten

U kunt zich inschrijven voor dit concert door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt een vrijwillige bijdrage doen voor de Vastenactie 2018.

 

 

Bijeenkomsten

18 Mar 2018 - 15:00 tot 17:30

De Zeven Kruiswoorden van Jezus - Joseph Haydn

Sint Jan de Doper Basiliek, Markt 17, Oosterhout