Studiedag Liturgie in benedictijnse traditie

30 March 2019

In samenwerking met het Sint Franciscuscentrum organiseert de Diocesane Commissie voor Liturgie de Studiedag Liturgie op dinsdag 30 april 2019 van 9.45 uur tot 15.45 uur in Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven.

Inhoud
Rode draad op deze studiedag vormt de grote invloed van de benedictijnse traditie op de liturgie van de kerk. Hoe kan deze traditie vandaag op een nieuwe wijze van betekenis zijn voor het vieren van de liturgie in de parochie? Dit thema is ingegeven door de Bisdombedevaart die van 12 tot en met 19 oktober 2019 wordt gehouden naar het graf van de heilige Benedictus.

Voor wie
De dag is bedoeld voor de leden van de pastorale teams, pastorale beroepskrachten, leden van parochiebesturen, werkgroepen liturgie en werkgroepen gezinsvieringen, kortom mensen en groepen in de parochie, die nauwe verwantschap hebben met en interesse in liturgie, zang en catechese.

Ochtendprogramma
In de ochtend buigt broeder Johan te Velde, benedictijn van de abdij Slangenburg te Doetinchem, zich aan de hand van het leven en werk van enkele invloedrijke benedictijner monniken over de vraag wat de benedictijnse traditie aan de katholieke liturgie heeft bijgedragen. Daarna spreken zuster Hildegard Koetsveld, benedictines van de O.L.Vrouwe Abdij te Oosterhout, en Petra Versnel-Mergaerts, lid van het pastoraal team van de Norbertusparochie te Roosendaal en van de Diocesane Commissie voor Liturgie, gezamenlijk over de beleving van het liturgisch jaar in het klooster en in de parochie.

Middagprogramma
In de middag diepen we in de werkwinkels de thema’s verder uit. Broeder Johan spreekt met u over ‘Mogelijkheden voor het getijdengebed in de parochie’ en zuster Hildegard over ‘Feest als bron van catechese, aan de hand van Hemelvaart’. Jan Schuurmans gaat aan de slag met enkele gregoriaanse gezangen. Petra Versnel-Mergaerts reikt mogelijkheden aan om het kerkelijk jaar meer voelbaar te beleven in het gezin en in parochiële bijeenkomsten.

Inschrijven en kosten
Voor de Studiedag Liturgie 2019 kunt u zich aanmelden, graag vóór woensdag 24 april 2019, bij voorkeur via het inschrijfformulier op deze pagina, per e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl of telefonisch 076-5223444 (tussen 8.30 en 12.30 uur).
Ter bestrijding van de onkosten wordt een bijdrage gevraagd van € 30,-. Deze kunt u op de dag zelf voldoen. Uw parochie kan de bijdrage voor u dragen.

Programma

09.30uurOntvangst
10.00uurOpening
10.15uurWat de benedictijnse traditie aan de katholieke liturgie heeft bijgedragen door Br. Johan te Velde
11.00uurPauze
11.15uurDe beleving van het liturgisch jaar. Is er nog toekomst? door Zr. Hildegard Koetsveld en Petra Versnel-Mergaerts
12.00uurGelegenheid tot vragen
12.15uurMiddaggebed
12.30uurLunch
13.30uurEerste ronde werkwinkels
14.15uurPauze
14.30uurTweede ronde werkwinkels
15.15uurAfsluiting
15.30uurEinde

 

Voor een terugblik op deze dag klik hier.

 

 

 

 

Bijeenkomsten

30 apr 2019 - 10:00 tot 15:30

Studiedag Liturgie in benedictijnse traditie

Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven