Leesgroep 'Als God renoveert'

21 June 2019

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert een leesgroep van 4 bijeenkomsten vanaf 18 september 2019 rond het boek ‘Als God renoveert’ van de Canadese priester James Mallon in Hoeven.

Voor wie
De leesgroep is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en kernvrijwilligers uit parochies en parochiekernen van het Bisdom Breda. Het wordt aanbevolen om met meerdere personen uit één parochie aan de leesgroep deel te nemen.

Waarom dit boek?
Op 24 en 25 maart 2020 komt father James Mallon naar Oudenbosch voor de conferentie 'De missionaire parochie. Als God renoveert'. James Mallon is momenteel bisschoppelijk vicaris van het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Father Mallon spreekt op uitnodiging van bisschop Liesen en landelijke partners waaronder het Centrum voor Parochiespiritualiteit over zijn boek. De conferentie gaat plaatsvinden in en rondom de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch en beoogt deelnemers uit het gehele Nederlandse taalgebied.

Waarom deze leesgroep?
Ter voorbereiding op deze conferentie biedt het Sint Franciscuscentrum de mogelijkheid om het boek ‘Als God renoveert’ met collega pastorale beroepskrachten en kernvrijwilligers te bespreken en te bestuderen. Het doel van de leesgroep is tevens om de inzichten toe te passen op de situatie van uw eigen parochie. In het boek vertelt father Mallon hoe hij en zijn team in hun parochie een cultuuromslag hebben gemaakt van een parochie die verkeerde in een situatie van krimp en onderhoud naar een missionaire parochie. Het boek bevat een analyse van de moeilijke situatie waarin de westerse Kerk zich bevindt, een bezinning op de identiteit van de Kerk en stelt vervolgens ook een weg voor naar de toekomst. Dit alles wordt omkleed met allerlei praktische voorbeelden hoe father Mallon het in zijn parochie heeft aangepakt. Zou deze cultuuromslag ook mogelijk zijn in uw parochie in het Bisdom Breda? We nodigen u uit, om u uit te laten dagen door het boek.

Wie leidt de leesgroep?
Mirjam Spruit-Borst, stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit, verzorgt de 4 middagen rond dit boek. Vanuit deze functie is Mirjam Spruit direct betrokken bij de organisatie van de conferentie 'De missionaire parochie. Als God renoveert' over parochievernieuwing in Oudenbosch. Zij redigeerde het Compendium voor Nieuwe Evangelisatie (2017) en geldt als een deskundige op het gebied van geloofsoverdracht en parochievernieuwing.

Hoe gaat de leesgroep in zijn werk?
Alle leden van de leesgroep lezen vooraf enkele hoofdstukken van het boek en worden gevraagd enkele huiswerkopdrachten voor te bereiden. De inleider behandelt de hoofdlijnen van de hoofdstukken. Daarna praten de deelnemers in kleine groepen – bij voorkeur uit de eigen parochie – over de concrete toepassing van de stof in hun eigen parochie.

Wanneer en waar
De leesgroep komt op de woensdagmiddagen 18 september, 2 oktober, 30 oktober en 20 november 2019 van 13.30 tot 16.30 uur bij elkaar in de Johanneszaal van Centrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. Vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie en thee en na afloop is er om 16.30 uur nog mogelijkheid om samen iets te drinken.

Aanschaf van het boek
Het boek in het Nederlands ‘Als God renoveert’ is in november 2018 verschenen bij Adveniat en daar te bestellen via deze link. Woont u in de buurt van Breda dan kunt u het voor 1 september 2019 bestellen bij Nicole Weinberg (nweinberg@bisdombreda.nl) en daarna afhalen op het bisdomkantoor, Veemarktstraat 48. Het boek kost 25 euro.

Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor pastorale beroepskrachten en kernvrijwilligers van het Bisdom Breda. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten van de leesgroep is welkom. Er is een maximum aan het aantal deelnemers.

Mededeling
Het maximum aantal deelnemers is op 11 september bereikt. Heeft u nog belangstelling om deel te nemen, neem contact met ons op via het contactformulier van de programmacoördinator

 

 

Bijeenkomsten

18 sep 2019 - 13:30 tot 16:30

Leesgroep 'Als God renoveert'

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
2 okt 2019 - 13:30 tot 16:30

Leesgroep 'Als God renoveert'

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
30 okt 2019 - 13:30 tot 16:30

Leesgroep 'Als God renoveert'

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
20 nov 2019 - 13:30 tot 16:30

Leesgroep 'Als God renoveert'

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven