KISI – God’s singing kids centraal op Franciscusdag 2021

23 October 2021

Musical en de Missionaire Kerk
Na twee jaar (door corona) organiseerde het Sint Franciscuscentrum op zaterdag 16 oktober 2021 weer een Sint Franciscusdag. De bijeenkomst vond plaats in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. We waren met ongeveer 60 personen. Het thema luidde: Musical en de Missionaire Kerk. De KISI - God’s singing kids voerden in de namiddag samen met een 15-tal deelnemende kinderen de musical Spector op. In het ochtendgedeelte hadden ze intensief in de workshop gerepeteerd zodat ze een geslaagde opvoering op de planken konden brengen.

Warm welkom in de LieveVrouweparochie in Bergen op Zoom
Pastoor Paul Verbeek van de LieveVrouweparochie in Bergen op Zoom heette de aanwezigen namens de parochie welkom. Hij merkte dat we stapje voor stapje weer beginnen met onze activiteiten. Hij toonde zich verheugd dat er ook Bergse kinderen met de musical mee speelden.

Spector
Harm Ruiter, de coördinator van KISI Nederland, presenteerde kort de musical die de kinderen en jongeren prachtig opvoerden. De uitvoering ging over de blinde Spector die dankzij de circusdirecteur Vitalis haar talenten ontdekte en met de hulp van andere kinderen haar circusact opvoerde. Ze leerde dat iedereen beperkingen en talenten van God gekregen heeft en zo met vallen en opstaan zijn of haar roeping mag leren kennen. De ouders en anderen aanwezigen genoten van het vlotte spel en de zang van de kinderen die de musical met verve op de planken brachten.

De KISI – God’s singing kids dragen bij aan de gelovige vorming van kinderen
Na de uitvoering volgde een kort nagesprek in het cantatorium van de Gertrudiskerk. Harm Ruiter, coordinator van KISI Nederland, zette de werking van de KISI- God’s singing kids uiteen. Onder andere door middel van musicals leveren de KISI – God’s singing kids een bijdrage aan de gelovige vorming van de kinderen. KISI-Nederland richt zich op scholen en parochies. Het is mogelijk om op parochieel niveau KISI-groepen, zogenaamde KISI-clubs, op te starten.

De landelijke organisatie van KISI biedt allerlei materialen en verschillende mogelijkheden aan. Van musical en workshops met projecten als musicalweek en zangdagen tot KISI CLUB (lokaal), KISI KEY (interregionaal) en KISI DAYS één weekend in het jaar samen zingen, dansen, bidden, de Heilige Mis vieren, en KISI Feest een meerdaags familiefeest nationaal tot KISI-Fest in Oostenrijk.

De KISI – God’s singing kids kennen een aan de scouting ontleend groeimodel. Kinderen worden, lid, leren de spiritualiteit van de organisatie kennen en voeren musicals op. Wanneer ze naar de middelbare school gaan, krijgen ze geleidelijk aan meer en meer verantwoordelijkheid voor de werking van de groep. Dit sprak diaken Anton Janssen uit de parochie in Bergen op Zoom erg aan. “De Kerk heeft ook in de toekomst kader en leiders nodig. Door het opleiden van kader leveren de KIS-Kids een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de Kerk in onze streek.”

Onder de aanwezigen bleek een grote belangstelling te bestaan om in de eigen parochie een KISI-groep te starten. Marin Everaert-Sonsoles uit Hulst toonde zich erg enthousiast. “Ik leg contact met ons pastoraal team om te zien wat mogelijk is. Ik zou hier zeker mee aan de slag willen.”

Informatie & begeleiding
Voor informatie en/of begeleiding neem contact op met het Sint Franciscuscentrum, zie de website van KISI of stuur een mail naar Harm.ruiter@kisi.nl