Alpha 2021 - getuigenissen van deelnemers en teamleden

Anke Vos 24 December 2021

Veel parochies keken ernaar uit om een fysieke Alpha te kunnen geven. Een nieuwe variant en een nieuwe lockdown zorgen opnieuw voor onzekerheid. Alpha Nederland raadt aan om in januari te starten met Alpha Online, en om fysieke Alpha's te verplaatsen naar april. 

De voorbije twee jaar hebben we in het bisdom Breda al goede ervaringen gehad met Alpha Online die ons vertrouwen geven dat God zich niet laat afschrikken door een internetverbinding.

We geven graag het woord aan vier deelnemers en vier teamleden van Alpha Online in 2021. 

Hoe hebben zij de online bijeenkomsten ervaren?
Wat vonden zij bijzonder?
Welk verschil heeft Alpha voor hen gemaakt?

De getuigenissen zijn opgenomen tijdens een videogesprek waardoor we de beeldkwaliteit misschien niet professioneel kunnen noemen, maar wel authentiek. 

Superhard bedankt aan alle deelnemers en teamleden die de sprong hebben gewaagd om Alpha Online een kans te geven!

Alpha is een laagdrempelige cursus waarin deelnemers de kern van het christelijke geloof kunnen ontdekken en ervaren waar het ten diepste om gaat. Alpha's geven is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om gesprekken over geloof te beginnen, waar ook mensen zonder achtergrond in het christelijke geloof zich thuis kunnen voelen.

Een Alpha volgen?
alphanederland.org/cursus-volgen/

Zelfs tijdens de pandemie is Alpha in ons bisdom gegroeid. Terwijl de statistieken over kerkgang, vrijwilligers en sacramenten dalen, zien we een nieuwe curve ontstaan: er raken net méér mensen betrokken bij evangelisatie. We hebben al een hele weg afgelegd en we staan nog maar net aan het begin van dit avontuur, hoopvol voor de toekomst.

Een Alpha geven?
alphanederland.org/alpha-online/