Onze Missie

Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. 

Wat we doen

Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in de parochies die doorgaans ingedeeld wordt in de velden liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw. Daarnaast ontwikkelt het Sint Franciscuscentrum een aantal projecten die tot doel hebben om kerk en samenleving met elkaar te verbinden in met name de zorg voor... Lees verder

Wie zijn wij?

Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda. Het centrum ondersteunt parochies door middel van vorming en toerusting. Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten kunnen er om hulp vragen en er worden aan hen cursussen en impulsdagen aangeboden. Daarnaast initieert en ondersteunt het SFC diaconale activiteiten in de parochies voor... Lees verder

Vergelijkbare artikelen

De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het...
Franciscus van Assisi (1182-1226) is een rijke jongeling, die zich...
Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in...
Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda...
Honderd jaar geleden, in 2019, schreef paus Benedictus XV de...
Het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor vorming en toerusting van...
De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de...