Bidden en werken

De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het apostolaat dat religieuzen met hun vele vormen van diaconie en bezinning in West Brabant hebben ontwikkeld. Het Sint Franciscuscentrum is daarom vanuit het bisdom van Breda opgezet, met de hulp van religieuzen uit het bisdom. De vorm waarin het SFC het apostolaat van de rijke Franciscaanse traditie en de inzet van gelovigen voor de naaste in samenleving en Kerk binnen het bisdom van Breda gaat vormgeven is ‘Bidden en werken’. Met geloof en ontmoeting, cursussen en diaconale projecten, begeleiding en training bouwt het Sint Franciscuscentrum aan deze inzet verder. De geloofsverdieping, het vormingsaanbod en de diaconale actie zijn gericht op parochies, de zorg, het onderwijs en alle andere delen van het maatschappelijk veld.

Onze Missie

Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Lees verder

Wat we doen

Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in de parochies die doorgaans ingedeeld wordt in de velden liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw. Daarnaast ontwikkelt het Sint Franciscuscentrum een aantal projecten die tot doel hebben om kerk en samenleving met elkaar te verbinden in met name de zorg voor... Lees verder

Vergelijkbare artikelen

Onze missie kunt u ook financieel mee ondersteunen. U kunt...
Franciscus van Assisi (1182-1226) is een rijke jongeling, die zich...
Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in...
Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan...
Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda...
Veel parochies keken ernaar uit om een fysieke Alpha te...
Musical en de Missionaire Kerk Na twee jaar (door corona)...
Honderd jaar geleden, in 2019, schreef paus Benedictus XV de...
Het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor vorming en toerusting van...
De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de...