Kernboodschap

De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de concrete ontmoeting met een arme. Vanuit een leven van evangelische armoede en gebed zorgt hij voor een nieuwe beweging binnen de Kerk. Klein van gestalte inspireert hij als minderbroeder op zijn eigen wijze gelovigen in alle lagen van de Kerk. Trouw aan Christus gaat hij daarbij volhardend zijn weg. Zo geeft hij antwoord op de opdracht van de Heer: 'Bouw mijn Kerk op'. Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt gelovigen die bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen.

Naast geloofsverdieping zoekt het Sint Franciscuscentrum naar wegen om juist ook voor de jongere generaties tot authentieke geloofservaringen te komen. De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het apostolaat dat religieuzen met hun vele vormen van diaconie en bezinning in deze contreien hebben ontwikkeld. Het Sint Franciscuscentrum is vanuit het bisdom van Breda opgezet, met de hulp van religieuzen uit het bisdom.

De vorm waarin we het apostolaat van de rijke Franciscaanse traditie en de inzet van gelovigen voor de naaste in samenleving en Kerk binnen het bisdom van Breda gaan vormgeven is 'Bidden en werken'. Met gebed en ontmoeting, cursussen en diaconale projecten, begeleiding en training bouwt het Sint Franciscuscentrum aan deze inzet verder. De geloofsverdieping, het vormingsaanbod en de diaconale actie zijn gericht op parochies, de zorg, het onderwijs en alle andere delen van het maatschappelijk veld. Geleidelijk zullen nieuwe activiteiten aan het aanbod worden toegevoegd. Hierbij zoekt het Sint Franciscuscentrum samenwerking met de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en andere partners.

Onze Missie

Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Lees verder

Wat we doen

Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in de parochies die doorgaans ingedeeld wordt in de velden liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw. Daarnaast ontwikkelt het Sint Franciscuscentrum een aantal projecten die tot doel hebben om kerk en samenleving met elkaar te verbinden in met name de zorg voor... Lees verder