Wat we doen

Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in de parochies die doorgaans ingedeeld wordt in de velden liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw.

Daarnaast ontwikkelt het Sint Franciscuscentrum een aantal projecten die tot doel hebben om

  • kerk en samenleving met elkaar te verbinden in met name de zorg voor kwetsbaren in de samenleving (apostolaat).
  • De parochies te ondersteunen in datgene waartoe zij zelf niet meer voldoende in staat zijn en hen zolang als mogelijk zelfstandig te laten zijn (subsidiariteit)

Onze Missie

Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Lees verder

Wie zijn wij?

Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda. Het centrum ondersteunt parochies door middel van vorming en toerusting. Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten kunnen er om hulp vragen en er worden aan hen cursussen en impulsdagen aangeboden. Daarnaast initieert en ondersteunt het SFC diaconale activiteiten in de parochies voor... Lees verder

Vergelijkbare artikelen

Onze missie kunt u ook financieel mee ondersteunen. U kunt...
De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het...
Franciscus van Assisi (1182-1226) is een rijke jongeling, die zich...
Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan...
Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda...
Veel parochies keken ernaar uit om een fysieke Alpha te...
Musical en de Missionaire Kerk Na twee jaar (door corona)...
Honderd jaar geleden, in 2019, schreef paus Benedictus XV de...
Het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor vorming en toerusting van...
De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de...