Sint Franciscus

Franciscus van Assisi (1182-1226) is een rijke jongeling, die zich bekeert in de concrete ontmoeting met een melaatse. Vanuit een leven van evangelische armoede en gebed zorgt hij voor een nieuwe beweging binnen de Kerk. Klein van gestalte inspireert hij in daden en woorden, in preken en gezang, als minderbroeder op zijn eigen wijze gelovigen in alle lagen van de Kerk. Trouw aan Christus gaat hij daarbij volhardend zijn weg. Zo geeft hij antwoord op de opdracht van de Heer: ‘Bouw mijn Kerk op’. Spoedig na zijn dood wordt hij heilig verklaard.

Kernboodschap

De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de concrete ontmoeting met een arme. Vanuit een leven van evangelische armoede en gebed zorgt hij voor een nieuwe beweging binnen de Kerk. Klein van gestalte inspireert hij als minderbroeder op zijn eigen wijze gelovigen in alle lagen van de Kerk... Lees verder

Onze Missie

Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Lees verder

Vergelijkbare artikelen

Onze missie kunt u ook financieel mee ondersteunen. U kunt...
De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het...
Het vormingsaanbod bestrijkt alle terreinen van de pastorale arbeid in...
Het ondersteunen van gelovigen die biddend en werkend bouwen aan...
Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda...
Veel parochies keken ernaar uit om een fysieke Alpha te...
Musical en de Missionaire Kerk Na twee jaar (door corona)...
Honderd jaar geleden, in 2019, schreef paus Benedictus XV de...
Het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor vorming en toerusting van...
De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de...