Uitdagingen van de Wereldkerk

15 July 2020

In het najaar van 2020 of in het voorjaar van 2021 bent u van harte uitgenodigd voor de cursus ‘Uitdagingen van de wereldkerk’.

Waar en wanneer?
De cursus wordt tweemaal aangeboden, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen:

  • In Terneuzen in de r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, op de donderdagen 26 november en 10 december 2020, op 7 en 21 januari 2021.
  • In Breda in de H. Antoniuskathedraal, Sint Jansstraat 8, in 2021 op de donderdagen 28 januari, 4 en 25 februari en 4 maart 2021.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 en eindigen om 21.30 uur.

Wie organiseert de cursus?
Deze cursus is een initiatief van bisschop Liesen, de bisschop van Breda. Het Sint Franciscuscentrum organiseert deze leergang samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Deze organisatie biedt actief hulp aan vervolgde christenen overal ter wereld. Dennis Peters, hoofd pers en communicatie bij Kerk in Nood Nederland, geeft de cursus. Samen met de deelnemers onderzoekt hij de uitdagingen die de Kerk in Nederland gemeen heeft met die in andere landen maar ook waar de Kerk in het buitenland een andere weg gaat.

Voor wie
Voor eenieder, zowel pastorale beroepskrachten, vrijwilligers als gelovigen, die willen verdiepen en verkennen hoe de weg van de missionaire Kerk te (kunnen) gaan met de spiegel van de uitdagingen van de wereldkerk.

De Kerk leeft
In veel werelddelen groeit de Kerk. Wist u dat in Singapore in 2016 1227 catechumenen in de Kerk opgenomen zijn en het aantal geloofsleerlingen jaarlijks stijgt? Dat in Indonesië de Kerk vol zit met jongeren? Dat in Afrika het aantal seminaristen toeneemt? Het is niet zo dat in deze landen de Kerk het gemakkelijk heeft. In Indonesië is het moeilijk nieuwe kerken te bouwen en behelpen christenen zich met noodkerken, hoewel ze eigenhandig geld hebben gespaard om een mooi en waardig kerkgebouw te bouwen. Waar de Kerk vervolgd wordt, zien we onvermoede tekenen van vitaliteit. Irakese dominicanen richten een universiteit op. Daar treden ze in dialoog met de islam, ondanks de moeilijke situatie waarin de Irakese christenen verkeren. Dit is maar een greep uit de vele voorbeelden waaruit de levendigheid van de Kerk blijkt.

Wat betekent dit voor ons?
In ons land bestaat geen actieve christenvervolging. Wel hebben geloof en Kerk het moeilijk. We ontmoeten onverschilligheid bij onze tijdgenoten. We ervaren tegenkanting als we opkomen voor de waarden waarvoor de Kerk staat. Soms nemen cabaretiers Kerk en geloof op spottende wijze op de hak. Dat stelt de Kerk voor uitdagingen. Die gaan wij in ons land aan door de weg van de missionaire Kerk in te slaan. Wat kunnen we leren van christenen die in andere moeilijke situaties authentiek getuigen van hun geloof? Hoe zijn zij missionair en wat laat dat aan ons zien? Onder andere deze vraag komt aan de orde in de cursus: Uitdagingen van de Wereldkerk.

Webinar
Op 5 november 2020, voorafgaand aan de cursusavonden, van 19.30 – 20.30 uur maken alle deelnemers, zowel van de najaars- en voorjaarscursus, online kennis met de inleider en de cursus via een webinar ‘Uitdagingen van de Wereldkerk: een introductie’.

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina. Wilt u bij inschrijven de plaats waar u de cursus gaat volgen vermelden en of u wilt meedoen met de webinar?
Deelname aan de avonden is gratis. Het Sint Franciscuscentrum stelt een vrijwillige bijdrage op prijs.

Bijeenkomsten

5 nov 2020 - 19:30 tot 20:30

Webinar: Uitdagingen van de Wereldkerk, een introductie - online

26 nov 2020 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 1

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
10 dec 2020 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 2

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
7 jan 2021 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 3

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
21 jan 2021 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 4

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
28 jan 2021 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 1

Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
4 feb 2021 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 2

Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
25 feb 2021 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 3

Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
4 Mar 2021 - 19:30 tot 21:30

Uitdagingen van de Wereldkerk 4

Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda