Besturencursus Parochiële Caritas Instellingen 2017

8 September 2017

In samenwerking met de functionaris Caritasinstellingen Bisdom Breda organiseert het Sint Franciscentrum de jaarlijkse cursus voor (nieuwe) bestuursleden van de (Inter-)parochiële Caritas Instelling (PCI). Deze cursus start op 24 oktober 2017.

Doel

De cursus biedt de mogelijkheid om over een aantal aspecten van het PCI bestuurswerk na te denken en met anderen van gedachten te wisselen.

Voor wie

  • voor bestuursleden van caritasinstellingen
  • voor leden van parochiële werkgroepen diaconie en/of werkgroepen Kerk en samenleving

Wat komt er aan de orde

De cursus behandelt de volgende vragen:
  • Wat is de doelstelling van de Caritas en hoe is de relatie met de Sociale Leer van de Kerk?
  • Hoe werkt caritas samen met werkgroepen diaconie?
  • Welke handvatten biedt het Caritasreglement voor parochie en parochiekernen?
  • Hoe beheert Caritas haar geld?
  • Hoe ben je Caritas zonder geld te besteden?
  • Hoe is de verhouding met het parochiebestuur?
  • Met welke instanties werkt Caritas samen ?

Cursusmateriaal en kosten

De cursisten wordt gevraagd het benodigde cursusmateriaal het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een (inter-)parochiële Caritasinstelling uitgegeven door het RK Kerkgenootschap aan te schaffen. Dit is te bestellen via  bestel@rkk.nl De kosten bedragen € 2,50 (exclusief verzendkosten). Deze tekst is ook te downloaden via reglement_caritasinstelling

Aan de cursus zijn voor het overige geen kosten verbonden.

Wanneer en waar

De cursus vindt plaats op 24 oktober, 7 en 21 november en optioneel 28 november of 12 december 2017 van 19.30 u. tot 21.30 u. De locatie is nog niet bekend en zal bepaald worden aan de hand van de woonplaatsen van de cursisten.

Aanmelden en informatie

U kunt u aanmelden tot 29 september 2017 door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Wilt u deelnemen geef u dan snel op, er kunnen maximaal 15 personen meedoen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij docent diaken Wim Tobé, functionaris Caritasinstellingen via Wim Tobé

 

 

Bijeenkomsten

24 okt 2017 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiële Caritas Instellingen 2017

7 nov 2017 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiële Caritas Instellingen 2017

21 nov 2017 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiële Caritas Instellingen 2017

28 nov 2017 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiële Caritas Instellingen 2017 (datum optioneel)

12 dec 2017 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiële Caritas Instellingen 2017 (datum optioneel)