Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

Op 24 januari 2018 start de tweede module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Gebed'.

Deze module is een gemakkelijk, toegangkelijke manier om te komen tot verdieping van het persoonlijk gebed en het invoelen van het gebed van de Kerk.

Voor wie

Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie

De cursus wordt gegeven door Norbert Schnell, rector Priester- Diakenopleiding Bovendonk, en mevrouw Ineke van de Par, werkzaam in het justitiepastoraat in P.I. Hoogvliet en P.I. Torentijd.

Inhoud

Behandeld zal worden tijdens deze cursus:

  • Wat is bidden, het gebedsleven van Jezus
  • Bidden in gemeenschap en het persoonlijk gebed
  • Lectio divina en andere gebedsscholen
  • Het getijdengebed
  • Geestelijke begeleiding en sacrament van boete en verzoening

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking.

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

24 jan 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
7 feb 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
21 feb 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
7 Mar 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
21 Mar 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module II: Inleiding Gebed

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen

Vergelijkbare artikelen

De voorbereiding op de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino...
In het voorprogramma op de bisdombedevaart ‘In het spoor van...
Op de zaterdagen 17 november 2018 en 2 februari 2019...
Op 16 maart 2019 organiseert het Sint Franciscuscentrum een bezinningsdag...
Op maandag 26 november 2018 was het dan zover. Uit...
'Ontdek de monnik in jezelf', leven uit de barmhartigheid van...
Afgelopen september - oktober 2018 vond de cursus ‘ Geloof...
in Wil Derkse zag het Sint Franciscuscentrum een uitgelezen spreker...
Geslaagd weekend voor de misdienaars en acolieten in Oudenbosch Het...
Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart...