Cursus ‘Geloof in kunst’ inspirerend

6 November 2018

Afgelopen september - oktober 2018 vond de cursus ‘Geloof in kunst’ van het Sint Franciscuscentrum plaats in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Voor deze vijf bijeenkomsten was grote belangstelling: ongeveer 25 mensen namen aan de cursus deel.
De leiding berustte bij diaken Frank van Gerven en Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris generaal van Bisdom Breda.

Bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst ging over de ‘heiligheid’ van kerkgebouwen. We spraken over de lichaamshouding in de liturgie, zoals knielen, staan, zitten en buigen, en over de betekenis van de symbolen in de kerk van bijvoorbeeld wijdingskruisjes, chrisma, wierook en water.
Op de tweede avond kwamen de engelen en hun bedoeling aan de orde. We bekeken en bespraken beelden en schilderingen van engelen.
De derde les stond in het teken van veel voorkomende kruisen in de kerk zoals: Grieks kruis, Ankerkruis, Chi-Rho kruis, Alpha-Omega kruis, en buiten de kerk waar een kruis en de haan op de toren staan. Tijdens het tweede deel van de avond werd aan de hand van beelden en schilderingen ingegaan op de plaats van Maria in de kerk.
We vroegen de deelnemers voor de vierde samenkomst om beelden, voorwerpen en symbolen uit de eigen parochie te laten mee te brengen en te laten zien, daarover te vertellen en er eventueel vragen bij te stellen.

De laatste keer gingen we op excursie naar de kerk van H. Maria Hemelvaartkerk te Zuiddorpe. Daar werden we gastvrij ontvangen en konden we in de kerk aanwezige beelden, voorwerpen en symbolen zien en uitleggen. Hieronder de mooie voorstellingen van de vier evangelisten op de preekstoel. We bezochten ook het kerkhof met zeven kapelletjes over de zeven smarten van Maria.

Afsluiting met bezinning, lied en gebed
Elke bijeenkomst werd besloten, staande rond het altaar, met een moment van bezinning, een lied, een gebed, dat aansloot bij de thematiek van de avond.

Al met al kijken we terug op mooie en inspirerende avonden samen.

 

Tekst: Vincent Schoenmakers 2 november 2018