Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

8 July 2018

Op 27 september 2018 start de vierde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Bijbel'.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Achtergrond en inhoud
De grond van ons geloof vinden we in de Bijbel, ook wel de Schrift genoemd. Het is een onmisbaar boek. Maar het vergt wel wat om dit boek goed te lezen en te verstaan. De Bijbel is eigenlijk geen boek, maar een bibliotheek. Vele boeken, uit heel verschillende perioden uit een ver verleden zijn er in verzameld, maar uit al die stemmen klinkt er maar een boodschap: die van God. Al deze teksten vertellen wie God is en wie Jezus is, die ons God laat zien. Dat ontdek je pas als je leest en je ervoor openstelt. De Schrift is openbarend, als je er goed mee omgaat. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u leren in de vijf bijeenkomsten.

Door wie
Twee bijbeldeskundigen van ons bisdom zullen u tijdens de avonden meenemen door de stof: bisschop Liesen en diaken Vincent de Haas.

Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Aanmelden
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

27 sep 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
25 okt 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
8 nov 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
22 nov 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
13 dec 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen