Bijbellezen - Boek Job

“In de Tora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) lezen we dat God het goede beloont en het kwade straft. In het Joods volk leefde lang de overtuiging dat God de daden van mensen in het aardse leven al vergold met voorspoed of tegenslag. O.a. door de Babylonische Ballingschap (zesde eeuw voor Christus) drong het besef door dat de werkelijkheid anders is; het Joodse volk stelde zich wezenlijke vragen over God en de mens. De onbekende auteur van het boek Job maakte gebruik van dit weerbarstige gegeven om een antwoord te vinden op deze vragen. De gelovige joden hebben zich herkend in de worsteling van een rechtvaardige, die de geboden van God onderhield, maar desondanks getroffen werd door onpeilbaar leed.”

 

“Ook wij stellen ons vragen rond het lijden en vragen ons af waarom goede mensen door leed getroffen worden. Het boek Job doet een appèl op de lezer om na te denken over zijn persoonlijke verhouding met God. Het boek Job bereidt ook de komst voor van Jezus, de 'lijdende dienstknecht van God', die als geen ander goed is en het lijden vrijwillig op zich neemt.”

 

Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een cursus bijbellezen voor belangstellende gelovigen. De avonden vinden steeds plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

 

In de eerste twee cycli behandelde de bisschop het Marcus- en het Johannesevangelie. Nu heeft de bisschop gekozen voor het Oud-Testamentische boek Job. De lezingencyclus vindt plaats binnen het vormingsaanbod van het Sint Franciscuscentrum.

Bijeenkomsten

9 jan 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek Job

Johanneszaal, Hoeven
30 jan 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek Job

Johanneszaal, Hoeven
27 feb 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek Job

Johanneszaal, Hoeven
20 Mar 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek Job

Johanneszaal, Hoeven