Derde pastoraal assistent ook actief binnen Alpha

26 February 2019

Op 19 februari 2019 ontving ook Hanneke Oomen, vrijwilligster uit de heilige Augustinusparochie het certificaat van de opleiding tot pastoraal assistent uit handen van Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum. Zij is de derde van de eerste lichting van studenten die deze opleiding heeft voltooid. Ook haar collega-studenten, Jeanette Jongenelen en Frans van den Bosch en haar pastoor p. Richard Lobo, s.v.d. waren bij de feestelijke uitreiking aanwezig.

Pastoraal assistent
De opleiding tot pastoraal assistent bestaat uit de tweejarige Algemene Geloofscursus met zes modulen: Geloofsbelijdenis, inleiding gebed, Inleiding liturgie en sacramenten, Inleiding Bijbel, Kerkgeschiedenis en Sociale leer van de Kerk. Daarop kan het derde opleidingsjaar tot pastoraal assistent worden gevolgd. In dat derde jaar komen zes modulen aan de orde aangevuld met een bezinningsdag en een stage. Dit derde jaar mag men louter volgen op voordracht van de eigen pastoor.
Pastoraal assistenten zijn gekwalificeerde vrijwilligers, die met een zekere verantwoordelijkheid, door de pastoor gevraagde taken kunnen behartigen en uitvoeren. Een zending behoort tot de mogelijkheden, door de eigen pastoor bij de bisschop aan te vragen. Indien de bisschop tot zending overgaat verleent hij deze zending steeds voor een bepaalde tijd.

Actieve vrijwilliger
Hanneke Oomen is een actieve vrijwilliger in de heilige Augustinusparochie in Breda. Zo is ze bij verschillende activiteiten betrokken; Ze werkt mee aan vespervieringen, Taizévieringen en is lector. Ze maakt deel uit van de werkgroep Vormselvoorbereiding en de organisatie van het jaarlijkse kloosterweekend.

Parochievernieuwing
Onder meer naar aanleiding de Impulsavond parochievernieuwing organiseert Hanneke Oomen met enkele anderen binnen de heilige Augustinusparochie sinds begin 2019 de Alphacursus. Ze praat er met enthousiasme over. “Onze parochie doet mee met ‘parochievernieuwing’. We nemen initiatieven om de communicatie tussen de parochianen te verbeteren. Zo verwelkomen we de mensen bij het begin van de viering en delen de boekjes uit. Om het geloof van onze parochianen te verdiepen en niet kerkbetrokken mensen te interesseren voor het geloof, organiseren we de Alphacursus. We hopen dat de deelnemers hierdoor uitgroeien tot getuigen.”

Alphacursus
“De Alphacursus omvat 10 avonden en één hele dag. We komen steeds samen in de Michaelkerk. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd. Daarna volgt een inleiding op het thema. We besluiten de avond met een gesprek over het onderwerp. Daarvoor gaan we in groepen uiteen.” Hanneke is tevreden over de deelname. “De cursus is meer dan volgeboekt. We hanteerden een minimumaantal van 8 deelnemers en een maximum van 16. We kregen er 22. Onder de deelnemers bevinden zich ook niet-parochianen en een paar niet kerk-gebonden mensen. Pastorale beroepskrachten uit Breda en omgeving verzorgen de inleidingen. Ook bisschop Liesen heeft een avond geleid.”

De parochie die Alpha en parochievernieuwing draagt door gebed en door te begroten
“De avonden lopen goed,” meent Hanneke. “Er zijn momenteel drie avonden geweest. De mensen zijn tevreden. Ze komen steeds trouw. Er zijn twintigers maar ook tachtigers. De Alphacursus heeft een uitstraling naar de hele parochie. Het parochiebestuur ziet ook het belang van parochievernieuwing en heeft op de begroting daar ook een post voor opgenomen. “Mensen bidden zowel thuis als in de vieringen voor het welslagen van de cursus. Er zijn vrijwilligers die koken en sommige mensen sponsoren de maaltijden. Het is belangrijk dat de parochie de cursus draagt. Dit is bij ons het geval.”

 

Verder verdiepen in parochievernieuwing en Alpha zie: Nederlandse uitgaven 'Rebuilt' en 'Als God renoveert', Centrum voor parochiespiritualiteit, Katholiek Alpha Centrum en Alpha Nederland