Enthousiaste avond over Alpha door Arnoud Drop

26 February 2020

De Alpha-cursus vormt in de visie van James Mallon het vliegwiel van de parochievernieuwing. Bisschop Liesen hoopt dat iedere parochie de gelegenheid krijgt de ervaring van de Alpha-cursus op te doen. Daarom organiseerde het Sint Franciscuscentrum op woensdag 19 februari 2020 een publieksavond over Alpha. De avond vond plaats in de mooie Sint Catharinakapel in het hartje van Bergen op Zoom. Arnoud Drop, de directeur van Alpha Nederland, was de hoofdspreker. Frank Jansons verzorgde een korte getuigenis. Hij is door Alpha Nederland aangetrokken als relatiemanager Alpha Katholiek, om vanuit Alpha Nederland contacten te leggen met rooms-katholieke parochies.

Belangstelling voor Alpha onder katholieken groeit in Nederland |
“De Alpha-cursus bestaat inmiddels dertig jaar. In Nederland is de Alpha-cursus vooral bekend binnen protestantse kerkgemeenschappen,” aldus Drop.“ Dit is niet overal. In Frankrijk verzorgen vooral katholieke parochies deze cursus.” Drop constateert dat de belangstelling voor de Alpha-cursus onder katholieken snel groeit. “Het is voor ons een gebedsverhoring. De Alpha-cursus helpt ons de liefde van Jezus te (her)ontdekken. Alpha is echter geen doel maar een middel.”

Een vast recept en sleutel tot parochievernieuwing
Drop ging uitgebreid in op de opbouw van de Alpha-cursus. “De cursus volgt een vast recept. Als je de Alpha gebruikt zoals hij bedoeld is heeft Alpha impact. Ik gun iedereen de Alpha omdat ik iedereen gun Jezus Christus te leren kennen. Door middel van de Alpha-cursus ervaar je de gemeenschap onder elkaar en de liefde van God,” aldus een enthousiaste Drop. Volgens fr. Mallon zijn veel kerkelijke gemeenschappen naar binnen gekeerd. Het maken van leerlingen is de sleutel tot parochievernieuwing en groei. Volgens Drop moeten parochies en protestantse Gemeenten groeimodellen ontwikkelen waardoor mensen zowel persoonlijk als binnen de gemeenschap groeien.

Drie ingrediënten
De Alpha-cursus introduceert mensen in het christelijk geloof. Een Alpha-avond bestaat uit drie ingrediënten. Je begint met een maaltijd. Dit kan veel vormen aannemen. Zo zijn er ‘’ochtend-alpha’s’ waar men begint met koffie en gebak. Tijdens het eten geldt er één gouden stelregel, aldus Drop: “Je praat niet over geloof. Mensen vertellen over datgene wat ze in de afgelopen week hebben meegemaakt. Tijdens de maaltijd bouw je onderlinge vriendschappen op. Je toont belangstelling in het wel en wee van mensen en werkt aan onderlinge relaties.” De inleiding vormt het tweede ingrediënt. De inleider vertelt geen eigen verhaal maar volgt het verhaal van het boek. Iedere deelnemer ontvangt een hand-out. In elf weken stelt de Alpha-curus 15 onderwerpen aan de orde. De cursus gaat over Jezus Christus, het opbouwen van een relatie met de Heer door Bijbellezen en gebed, de heilige Geest en de Kerk. De Alpha-cursus situeert zich op het vlak van de pre-catechese. Na het volgen van de Alpha-cursus kunnen de deelnemers de stap naar een concrete kerkelijke gemeenschap zetten. Binnen de Alpha komt de hele breedte van de Kerk aan de orde. Daarna volgt het gesprek. Het derde ingrediënt. Hier wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. “Wat trof je, waarbij heb je vragen?” aldus Drop. “Bij de Alpha-cursus behoort ook een weekend. In dit weekend gaat het over de vervulling van de heilige Geest. Het is een centraal element van de Alpha.”

Voor iedereen met de basis van gebed in gemeenschap zodat God het werk kan doen
Tot dusverre volgden wereldwijd meer dan 25 miljoen mensen een Alpha-cursus. In Nederland zijn er dat ongeveer 300.000. Er zijn Alpha-cursussen in 192 landen en er bestaan uitgaven in 127 talen. “De cursus is geschikt voor iedereen, ook voor je broer of buurman,” aldus Drop. “Kook wel volgens het recept en laat God het werk doen. Daarom is het gebed voor Alpha binnen je gemeenschap van essentieel belang.”

Getuigenis van Frank Jansons
Frank Jansons gaf een korte impressie van zijn ervaringen met Alpha in de parochie van Gouda. Ook hij benadrukte het belang van het gebed. “Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de bouwlieden vergeefs,” citeerde hij Psalm 127.

Alpha in ons bisdom
In ons bisdom doen de Lieve Vrouweparochie te Bergen op Zoom, de Heilige Annaparochie in Steenbergen, de H. Augustinusparochie in Breda-Noord-Teteringen, de Bernardusparochie in Oudenbosch en de H. Catharinaparochie in Oosterhout ervaring op met Alpha.